МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

На основу препорука за безбедан повратак у школе за време трајања пандемије COVID – 19 доносим следеће мере који ће се примењивати у школској 2020/2021. години:

Едукација о начинима и значају превенције COVID – 19 у школској средини

– Реализација вебинара за наставнике о превенцији COVID – 19.

– Први дан школске године, као и први час одељењског старешине, физичког и здравственог васпитања, биологије, природе и друштва/света око нас и грађанског васпитања посветити предавањима о начинима и значају превенције COVID – 19 у школској средини.

– Поставити на сајт школе едукативни материјал о начинима и значају превенције COVID – 19.

– Поставити на уласку у школске зграде упозорења и материјал везан за мере заштите и превенције COVID – 19.

Мере смањења ризика појављивања корона вируса у школској средини

– Ученици и запослени не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.

– Родитељи треба да провере телесну температуру пре поласка у школу и уколико утврде да је она повишена дете не шаљу у школу и обавештавају одељењског старешину о разлогу изостанка из школе.

– Запослени треба да пре поласка на посао провере телесну температуру и уколико утврде да је она повишена не долазе на посао и обавештавају директора, секретара или помоћнике директора о  разлогу изостанка са посл.

Одржавање физичке дистанце

Одржавати физичку дистанцу од најмање 1,5 метара са другим ученицима или запосленима.

– Боравак у учионицама од највише 15 ученика уз обавезно 4 м2 по ученику.

– Поставити видна обавештења о одржавању физичке дистанце.

– Ученици неће мењати у учионице, већ ће се сви часови, осим физичког и здравственог васпитања реализовати у истој учионици или у школском дворишту.

– Потпуно обуставити све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола (певање, викање, спорт, навијање…), што значи да се на часовима музичке културе и физичког и здравственог васпитања реализују активности које неће доводити до поменутих испољавања (могуће је ове активности реализовати приликом наставе на даљину).

– Наставу физичког васпитања организовати на отвореном када год је то могуће уз избегавање блиског контакта и одржавање физичке дистанце од 2 метра у свим правцима.

– Обезбедити да у свлачионици буде број ученика који не нарушава просторну површину од 4 м2 по ученику.

– Након сваког часа дезинфиковати коришћене спортске реквизите, површине у свлачионици и фискултурној сали.

– У периоду пре почетка и након завршетка наставе и на одморима у школи и дворишту не стварати гужве нити стајати у групама.

– Родитељи или старатељи који доводе млађе ученике у школу прате их до капије школског дворишта где бригу о њима преузима дежурни наставники и даље их упућује.

– Ученици велики одмор по правилу проводе напољу када год то временски услови дозвољавају.

– Коришћење тоалета организовати тако да у њему борави онолико ученика колико кабина има, с тим да се испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце.

Ношење маски

– Запослени у школи све време боравка у школи треба да носе маске.

– Ученици носе маске:

– од уласка  у школу до доласка у своју клупу

– приликом одговарања и сваког другог разговора

– приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или у тоалет

– препоручује се да ученици носе маске све време у школи, али они их могу одложити када седе             у својим клупама и слушају наставу.

– Маска се мора користити правилно – мора покривати нос и уста.

Редовно прање руку

– Руке се перу хигијенски исправом водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди.

– Руке се могу дезинфиковати средствима на бази 70% алкохола, али уколико су руке веома запрљане прање руку водом и сапуном је бољи начин.

– Поставити постере о правилном прању руку на огласним таблама и видним местима у школи.

– Руке обавезно треба прати  или макар дезинфиковати при уласку у школу, пре јела, пре одласка и након боравка у тоалету, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљање у марамицу), након изласка из школе и сваки пут када се за то укаже потреба.

– На уласку у школу и у свим канцеларијама поставити дезинфекциона средства на бази алкохола који се користи од стране ученика уз надзор запослених у школи, а  течни сапун на местима где ученици перу руке.

– Едуковати ученике о значају редовног прања руку и о томе да не треба да додирују очи, нос и уста неопраним рукама.

Редовно чишћење школске средине и одлагање отпада

– Школски простор чисти се одговарајућим наменским хигијенским средствима и водом коришћењем чистих крпа посебно за сваку просторију и намену (нпр. посебно за подове, посебно за WC шоље, или јавабо, клупе…).

– Дезинфекција од стране школског особља врши се у одређеним терминима и то подразумева школски намештај, спортску опрему, кваке, ручке на прозорима, школски прибор, гелендере на степеништу, ручке ормара, славине, WC шоље, ручке водокотлића, лавабое итд. и то средствима на бази 70% алкохола.

– Распрскавање средства се не препоручује, већ умакање или натапање крпе којом се касније чисти.

– При чишћењу и дезинфекцији обавезно носити лична заштитна средства, како би се избегли нежељени ефекти.

– Чишћење се обавља пре почетка рада школе, на великим одморима, између смена и након завршетка наставе.

– У корпе за отпатке стављају се одговарајуће кесе у које се отпад одлаже, исте се празне након сваке смене или чешће по потреби, везивањем кеса и уз обавезно коришћење гумених рукавица.

– Канте за смеће које се налазе у школском дворишту празне се према истој процедури.

– Радници на одржавању хигијене су у обавези да у сарадњи са домаром врше увид у стање и благовремено требовање неопходних хигијенских и заштитних средстава.

Редовно проветравање просторија

– Проветравање вршити искључиво природним путем (отварањем прозора или врата), без употребе вештачке вентилације или климатизације.

– Просторије проветравати за време сваког школског одмора и између смена, као и увек у време трајања наставе када то временски услови дозвољавају.

Поступак са ученицима или запосленима који имају симптоме респираторне инфекције са сумњом на инфекцију COVID – 19

– Уколико се симптоми појаве ван школе не долазити у школу, обавестити надлежну особу и јавити се у COVID – 19 амбуланту дома здравља.

– Уколико се симптоми појаве у школи код ученика неопходно је одмах му ставити маску и сместити га у празно просторију одређену за изолацију, потом обавестити родитеље и Завод за јавно здравље у Ужицу. О ученику у соби за изолацију брине запослени одређен од стране директора, помоћника директора или секретара уз коришћење маске, рукавица и физичку дистанцу. Просторија се након одласка детета чисти и дезинфикује.

Непридржавање наведених мера повлачи са собом дисциплинску одговорност ученика и запослених.

– Директор школе:

Драган Перишић