Школски тимови

Комисија за организацију и извођење јавних наступа

Милка Дробњаковић (координатор), Драган Ковачевић, Милан Златковић, Горица Митровић, Ивона Даниловић, Десимир Марјановић, Миленка Попадић, Војислав Недељковић, Биљана Павловић, Снежана Мићовић, Зорица Ђокић

Сарадња са јавношћу

Драган Перишић

Комисија за школски листРасадник

Душица Додић, Валерија Арсов, Снежана Радивојевић, Милан Савић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Снежана Лекић Остојић (координатор), Драган Перишић, Анкица Новаковић, Жарко Ковачевић (школски одбор), Александар Лакетић, __________________ (Ученички парламент), Јелена Петровић (Савет родитеља)

Тим за самовредновање рада школе

Јелена Марић (координатор), Вида Дамљановић, Душко Раковић, Лепосава Марјановић, Дробњак Оливера, Слађана Милетић (родитељ), Душица Лучић Димитријевић, Снежана Лекић Остојић, Радојко Тошић, Драган Ковачевић

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво

Душица Додић (координатор), Мирјана Анђелић, Ана Јеличић, Сања Парезановић, Олгица Спасојевић, Снежана Крсмановић, Наталија Диковић

Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу

Радица Радовић (координатор), Душко Ћеранић, Драгица Видаковић, Владимир Илић, Милка Дробњаковић, Драгана Луковић, Анђелка Матијашевић , Ана Јеличић, Снежана Лекић Остојић

Стручни актив за школско  развојно планирање

Мирјана Анђелић (координатор), Данијела Василијевић, Милијана Илић, Душко Полић, Ана Јеличић, Радмила Војск, Милан Савић, Борко Брковић, Биљана Стишовић, _____________ (Ученички парламент), Јелена Милорадовић(Савет родитеља)   

Стручни актив за развој школског програма

Сања Парезановић (координатор), Биљана Павловић, Ана Јеличић, Владимир Илић, Снежана Прпа,  Радица Радовић, Вида Дамљановић, Миливоје Росић

Стручни тим за инклузивно образовање

Моника Јовићевић (координатор), Драган Перишић, Мирјана Анђелић, Ана Јеличић, Марија Вујичић, Весна Николић, Ивана Марковић, Миленка Попадић, Снежана Лекић Остојић

 Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Ана Јеличић (координатор), Душанка Јоковић, Драган Перишић, Мирјана Анђелић, Снежана Радивојевић, Љубица Николић, Снежана Лекић Остојић, Војислав Недељковић

Ученички парламент

Соња Столић (координатор), Татјана Илић, Душица Додић, Душица Лучић Димитријевић, Марина Миливојевић, Јелена Јовичић, Снежана Лекић Остојић

Тим за израду и праћење реализације пројеката и међународну сарадњу

Олгица Спасојевић (координатор), Драган Перишић, Душанка Јоковић, Мирјана Анђелић, Јелена Алексић, Јелена Марић, Марина Кораћ, Војислав Недељковић, Снежана Радивојевић, Милан Златковић

Тим за професионални  развој  запослених

Анкица Новаковић (координатор), Соња Столић, Мишо Марковић, Милaнка Спаић, Ана Јеличић, Драгица Видаковић, Зорица Агановић, Зорица Ђокић, Оливера Димитријевић 

Летопис школе

Анкица Новаковић (помоћник директора)

Распоред часова

Данијела Василијевић, Стевица Јанковић, Миодраг Кнежевић

Kомисија за израду Годишњег плана  рада и праћење извршења

  1. Драган Перишић, директор школе
  2. Анкица Новаковић, помоћник директора
  3. Љубица Николић, помоћник директора
  4. Ана Јеличић, педагог
  5. Мирјана Анђелић, психолог
  6. Снежана Лекић Остојић, логопед

Пројекат Еко-школа

Татјана Илић (координатор),Душица Додић,Славица Матовић, Горица Митровић, Брана Леонтијевић, Мишо Марковић, Мирјана Анђелић