Помоћно техничко особље
 

Р.б

Презиме и име Посао који обавља
1. Габоровић Михаило Домар-Ложач
2. Тошић Бранко Домар-Ложач
3. Симовић Арсо Домар-Ложач
4. Лучић Ненад Домар
5. Петровић Митар Помоћни радник
6. Илић Горица Помоћни радник
7. Драгутиновић  Слађана Помоћни радник
8. Стевановић Милева Помоћни радник
9. Ниновић Милада Помоћни радник
10. Павловић Милица Помоћни радник
11. Николић Момирка Помоћн ирадник
12. Вучићевић Драгица Помоћни радник
13. СвиларТатјана Помоћни радник
14. Пејић Весна Помоћни радник
15. Савић Миленка Помоћни радник
16. Никитовић Здравко Помоћни радник
17. Марковић Миленка Помоћни радник
18. Симовић Босанка Помоћни радник
19. Јелић Душко Помоћни радник
20. Бонџулић Дана Помоћни радник
21. Ковачевић Миленка Помоћни радник
22. Софронијевић Новица Помоћни радник
23. Ракић Данијела Помоћни радник
24. Мићовић Добринка Помоћни радник
25. Милица Милосављевић Миливојевић Помоћни радник