Школски одбор
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДЛАГАЧ
Жарко Ковачевић (председник) Локална самоуправа
Војислав Недељковић Наставничко веће школе
Снежана Радивојевић Наставничко веће школе
Мирјана Радовић Савет родитеља школе
Душко Вранић Савет родитеља школе
Дејан Василић Савет родитеља школе
Бранко Симовић Локална самоуправа
Наталија Диковић Наставничко веће школе
Иван Бећић Локална самоуправа