Школски одбор
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

 

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДЛАГАЧ

 

Наталија Диковић Наставничко веће школе
Немања Ојданић Наставничко веће школе
Снежана Радивојевић Наставничко веће школе
Мирјана Радовић Савет родитеља школе
Весна Кречковић Савет родитеља школе
Никола Ђерић Савет родитеља школе
Десанка Цвијовић Локална самоуправа
Катарина Митровић Локална самоуправа
Марија Јанковић Локална самоуправа
Тодор Глушац Ученички парламент