Ученици

УЧЕНИЦИ
 

НАЗИВ ШКОЛЕ

 

Комбин.

разреда

Разред и број ученика/број одељења
I II III IV I-IV
МАТИЧНА ШКОЛА 93/4 78/3 85/3 88/4 344/14
ГЛУМАЧ II и IV / 2 / 6 8/1
ЗАСЕЉЕ I и III,

II и IV

6 2 2 2 12/2
ЗДРАВЧИЋИ I и III,

II и IV

3 7 5 1 16/2
ВИСИБАБА Неподељ

школа

1 2 2 1 6/1
ЈЕЖЕВИЦА I и IV,

II и III

5 2 3 3 13/2
ДУШКОВЦИ II, III И IV / 2 4 1 7/1
ТОМЕТИНО ПОЉЕ I, II

III

2 1 2 / 5/1
УКУПНО: 111 95 102 103 411/25
           
Старији разреди V VI VII VIII V-VIII
МАТИЧНА ШКОЛА 99/4 110/4 126/5 145/6 469/19
ЈЕЖЕВИЦА 4/1 2/1 3/1 2/1 11/4
ДУШКОВЦИ 8/1 7/1 4/1 9/1 25/4
УКУПНО: 111/6 119/6 133/7 156/8 519/27
Одељење уч. са пос. обр. потр. / / 1/1 / 1/1
УКУПНО УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У ШКОЛИ ОД I-VIII РАЗРЕДА 930/52