Ученици

УЧЕНИЦИ

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА

НАЗИВ ШКОЛЕ

Комбин.

разреда

Разред и број ученика/број одељења

I II III IV I-IV
МАТИЧНА ШКОЛА 77/3 84/3 89/4 86/4 336/14
ГЛУМАЧ I и IV,

III

2 0 6 2 10/2
ЗАСЕЉЕ Непод.

школа

2 2 2 2 8/1
ЗДРАВЧИЋИ I и III,

II и IV

7 5 1 6 19/2
ВИСИБАБА Непод.

школа

2 2 1 1 6/1
ЈЕЖЕВИЦА I и II,

III и IV

2 2 3 4 11/2
ДУШКОВЦИ I и IV,

II и III

3 4 1 5 13/2
ТОМЕТИНО ПОЉЕ Iи II,

III и IV

1 2 0 3 6/1
УКУПНО: 96 101 103 109 409/25
Старији разреди V VI VII VIII V-VIII
МАТИЧНА ШКОЛА 106/4 125/5 146/6 82/4 459/19
ЈЕЖЕВИЦА 2/1 3/1 2/1 5/1 13/4
ДУШКОВЦИ 8/1 4/1 8/1 8/1 27/4
УКУПНО: 116/6 132/7 156/8 95/6 499/27
Одељење ученика којима је потребна посебна образовна подршка 0 1 0 1 2/1
УКУПНО УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У ШКОЛИ ОД I-VIII РАЗРЕДА 910/53

 


Продужени боравак
– 2 одељења, хетерогене група ученика првог и другог разреда.

Чистих одељења у млађим разредима………………………       ..          14

Комбинованих  одељења………………………………………….      ..         9

Неподељених школа (I-IV) ……………………………………                      2

Укупно одељења млађих разреда…………………………..                     25

Укупно одељења  V разреда……………………………………..      6

Укупно одељења VI разреда …………………………………….        7

Укупно одељења VII разреда…………………………………….      8

Укупно одељења VIII разреда …………………………………..      6

Укупно одељења старијих разреда…………………………….     27
Одељ. ученика којима је потреб.посеб. образов. подрш…..              1
Укупно одељења од I до VIII разреда……………………..     53

Продужени боравак……………………………………………………     2