page-header

Ученици

УЧЕНИЦИ
 

НАЗИВ ШКОЛЕ

 

Комбин.

разреда

Разред и број ученика/број одељења
I II III IV I-IV
МАТИЧНА ШКОЛА 93/4 96/4 79/3 87/3 355/14
ГЛУМАЧ I и III 1 / 3 / 4/1
ЗАСЕЉЕ I и III,

II и IV

1 5 2 2 10/2
ЗДРАВЧИЋИ I и III,

II и IV

3 3 7 5 18/2
ВИСИБАБА Неподељшкола 1 1 2 2 6/1
ЈЕЖЕВИЦА I и II,

III и IV

1 5 2 2 10/2
ДУШКОВЦИ I, III и IV 1 / 2 4 7/1
ТОМЕТИНО ПОЉЕ Неподељшкола 1 1 1 2 5/1
УЗИЋИ   2 1 / / 3/1
ГОДОВИК   2 / / / 2/1
УКУПНО: 106 112 98 104 420/26
           
Старији разреди V VI VII VIII V-VIII
МАТИЧНА ШКОЛА 100/4 98/4 110/4 127/5 435/17
ЈЕЖЕВИЦА 3/1 4/1 2/1 3/1 12/4
ДУШКОВЦИ 1/1 8/1 7/1 4/1 20/4
УКУПНО: 104/6 110/6 119/6 134/7 467/25
УКУПНО УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У ШКОЛИ ОД I-VIII РАЗРЕДА 886/51