РОДИТЕЉИ
Р.б. Одељење Родитељ Р.б. Одељење Родитељ
1. I1 Катарина Попадић 27. V2 Наташа Филиповић
2. I2 Слађана Милетић 28. V3 Радмила Живановић
3. I3 Јелена Петровић 29. V4 Небојша Марковић
4. II1 Весна Вучетић 30. V5 J Ана Савић
5. II2 Адријана Марковић 31. V6 Д. Славиша Дивнић
6. II3 Драган Васовић 32. VI1 Мирјана Радовић
7. III1 Слађана Шушић 33. VI2 Бојана Савић
8. III2 Бојана Савић 34. VI3 Марија Чуповић
9. III3 Вукица Митровић 35. VI4 Душица Маркићевић
10. III4 Бранкица Марјановић 36. VI5 Јелена Чинчурак
11. IV1 Ана Ђурић 37. VI6 J. Снежана  Никитовић
12. IV2 Јелена Сунајко 38. VI7 Д. Радосав Гајевић
13. IV3 Маја Шћепановић 39. VII1 Ивана Радуловић
14. IV4 Милан Ћосовић 40. VII2 Ивана Јанковић
15. III  Гл. Ранисав Драгићевић 41. VII3 Марија Рајевић
16. I, IV Гл. Мира Мијаиловић 42. VII4 Довијана Давидовић
17. I, II, III, IV Зас. Радош Николић 43. VII5 Јелена Милорадовић
18. I, III Здр. Драгана Симовић 44. VII6 Миљанка Срефановић
19. II, IV Здр. Добривоје Петровић 45. VII5 J. Владанка Арсић
20. I,II,III,IV Вис. Дијана Ковачевић 46. VII6 Д. Горан Чоловић
21. I, II Јеж. Светлана Вучићевић 47. VIII1 Владимир Нешковић
22. III, IV Јеж. Љиљана Јоковић 48. VIII2 Марко Савић
23. I, IV Душ. Нинко Марковић 49. VIII3 Игор Савић
24. II, III Душ. Маријана Марић 50. VIII4 Лепа Глушчевић
25. I, II, III Т.П. Никола Митровић 51. VIII5 J. Марјана Перишић
26. V1 Весна Ковачевић 52. VIII6 Д. Зоран Васовић
      53 Одељ. уч. са пос. пот. Бранка Тодоровић