Руководећи кадар
Р.б Презиме и име Посао који обавља Врста струч. спреме
1. Перишић Драган Директор школе Професор разредне наставе VII
2. Анкица Новаковић Помоћник директора, библиотека Наставник разредне наставе VI
3. Љубица Николић Помоћник директора, математика Професор разредне наставе VII
4. Павловић Катарина Помоћник директора, математика Наставник разредне наставе VI
5. Вера Богдановић Помоћник директора, математика Наставник разредне наставе VI