О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
- за наставнике, родитеље и ученике -

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 601-00-00027/15/2021-15 од 13.04.2021. године, а имајући у виду да је дошло до делимичног побољшања актуелне епидемиолошке ситуације, као и процене Кризног штаба, обавештавам Вас о следећем:

Почевши од понедељка 19. априла 2021. године, настава се организује на начин како је то прописано стручним упутствима за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у школској 2020/2021. години за основне и средње школе, од 11. августа 2020. године и Правилником о посебном програму образовања и васпитања (број: 601-0000027/4/2020-15 од 19.08.2020. године).

Ученици млађих разреда матичне школе наставу ће похађати у две смене и то:

– ученици 2. и 4. разреда наставу похађају пре подне, од 7.00 часова „А“ група, а од 10.00 часова „Б“ група,

– ученици 1. и 3. разреда наставу похађају у поподневној смени, од 12.30 часова „А“ група, а од 15.30 часова „Б“ група.

Ученици млађих разреда у издвојеним одељењима наставу похађају као и до сада.

Ученици старијих разреда матичне школе наставу ће похађати у преподневној смени са почетком у 7.00 часова и то:

– у понедељак 19.4.2021. године група  „А“ група је у редовној настави, а група „Б“ похађа наставу на даљину

– у уторак 20.4.2021. године група  „Б“ група је у редовној настави, а група „А“ похађа наставу на даљину и даље наредним данима према утврђеном редоследу.

Ученици старијих разреда из издвојених одељења наставу ће похађати у преподневној смени у ИО Душковци са почетком у 8.00 часова, односно након млађих разреда у ИО Јежевица са почетком од 10.30 часова.

Срдачан поздрав! Чувајте здравље!

 

                                                                                                                        – Директор школе:

                                                                                                                          Драган Перишић