Обавештење за родитеље будућих првака

Министарство просвете уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу настоји да се из године у годину, како родитељима/другим законским заступницима ученика (у даљем тексту: родитељ), тако и овлашћеним лицима у школама, олакшају активности у вези са уписом деце у школу. Како предходних година, тако ће и ове године родитељима бити доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у основној школи, као и сама апликација овлашћеним лицима.

Подсећамо вас да се упис деце у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља у периоду од 1. априла до 31. маја 2023. године. Истог дана ће педагог или психолог школе извршити тестирање детета. Потребно је заказати упис и тестирање како би све било обављено у једном термину и на најбољи могући начин. Родитељима ће за електронско заказивање термина апликација бити доступна од 20. марта до 31. маја 2023. године. Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, већ се одлучи да позове школу, овлашћено лице је у обавези да у име родитеља термин за тестирање детета закаже кроз апликацију.

Дакле, заказивање уписа можете обавити на телефон 031/811-176 или лично код помоћника директора.

Родитељи приликом уписа детета у школу не доносе ниједан документ у папирном облику. Школа по службеној дужности, електронским путем, прибавља податке из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта, здравственог информационог система, као и податак о похађању припремног предшколског програма (посредством ЈОБ-а). Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ донесе у школу.

Добродошли!