Одлука школског одбора о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2022.