Поштовани родитељи будућих првака

Министарство просвете уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу настоји да се из године у годину, како родитељима/другим законским заступницима ученика (у даљем тексту: родитељ), тако и овлашћеним лицима у школама, олакшају активности у вези са уписом деце у школу. Како претходних година, тако ће и ове године родитељима бити доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у основној школи, као и сама апликација овлашћеним лицима.
Подсећамо вас да се упис деце у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља у периоду од 1. априла до 31. маја 2024. године. Истог дана ће педагог или психолог школе извршити тестирање детета. Потребно је заказати упис и тестирање како би све било обављено у једном термину и на најбољи могући начин. Родитељима ће за електронско заказивање термина апликација бити доступна од 20. марта 2024. године до 31. маја 2024. године. За заказивање родитељ треба да припреми свој и дететов ЈМБГ. Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, већ се одлучи да позове школу, овлашћено лице је у обавези да у име родитеља термин за тестирање детета закаже кроз апликацију.
Дакле, заказивање уписа можете обавити на телефон 031/811-176 или лично код помоћника директора.
Родитељи приликом уписа детета у школу не доносе ниједан документ у папирном облику. Школа по службеној дужности, електронским путем, прибавља податке из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта, здравственог информационог система, као и податак о похађању припремног предшколског програма (посредством ЈОБ-а).
Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ донесе у школу.
Добродошли!