Презентација о посети партнерској школу у француском граду Лезињан Корбије

Ученици наше школе који су у априлу у оквиру акредитованог Еразмус + пројекта посетили партнерску школу у француском граду Лезињан Корбије организовали су презентацију на којој су поделили своја искуства.Описали су часове којима су присуствовали, активности у којима су учествовали и места која су посетили. 

Презентацији су присуствовали ученици и наставници наше школе, родитељи и представници Школске управе Ужице. 

Током мобилности ученици су проширили знања енглеског и француског језика кроз свакодневну интензивну комуникацију. Учествујући у свим активностима развијали су међупредметне компетенције – сарадничке (тимски рад у мешовитим групама), дигиталне (програмирање робота), естетичке (креативно изражавање на часовима уметности и презентовање активности), решавање проблема и критичко мишљење. Ученици су стекли нова знања из различитих области (историја, географија, природне науке, технологија) кроз посебно осмишљене активности и интерактивне методе учења (радионице у средњовековном замку, метода „Потрага за благом“). Стекли су знања о култури и обичајима места које посећују и земље домаћина (музика, уметност, традиција). Упоређивали су културу и обичаје своје земље и земље домаћина, уочавајући заједничке вредности и учећи да поштују различитости, а промовишући културне вредности своје земље. Израђујући репортаже и извештаје са путовања ученици се креативно изражавају и развијају дигиталне компетенције уз комбиновање текста, фотографије и видео-записа. Применили су знања о различитим облицима изражавања и развијали медијску писменост.