Пробни завршни испит

У свим основним школама на територији Републике Србије, на основу Календара активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину, ученици осмог разреда ће у петак 24.03.2023. године, у 12:00 часова, у оквиру пробног завршног испита полагати тест из математике, док ће у суботу 25.03.2023. године, у 9:00 часова, полагати тест из српског/матерњег језика, а у 11:30 часова изабрани предмет — тест из једног од обавезних предмета из природних и друштвених наука, а по опредељењу ученика.
Ученици су дужни да у школу дођу најкасније један сат пре одржавања испита, понесу са собом ђачку књижицу каја садржи све неопходне податке, као и неопходан прибор за рад на сваком од тестова.
Ученици се распоређују у учионице према утврђеном Једниственом списку ученика најкасније пола сата пре почетка тестирања. У учионицама седају на место које је нумерисано бројем који се налази на клупи и одговара броју ученика у Јединственом списку.
На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.
Пре уласка ученика у просторију/учионицу у којој полажу завршни испит, на посебно одређеном месту, ученици одлажу своје торбе, искључене мобилне телефоне, паметне сатове, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим дозвољеног прибора за рад (у зависности од теста који се полаже) и воде/освежавајућег напитка.
Пробни завршни испит је идеална прилика да ученици провере своје знање, како би се касније адекватно припремили за завршни испит. Такође, родитељима је одличан показатељ нивоа знања њихове деце, а наставницима прилика да изврше евентуалне корекције у Плану припремне наставе које ће резултирати акцентом на одређене области или наставне теме.
Свим ученицима желимо пуно успеха на наредном испиту, а наставницима и осталим запосленима који су укључени у његову реализацију пуно успеха у раду.