Распоред рада школске 2020/2021.године

МЛАЂИ РАЗРЕДИ

– Распоред рада за млађе разреде у матичној школи:

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ПОПОДНЕВНА СМЕНА
ГРУПА „А“ ГРУПА „А“
1. час 7.00 7.30 1. час 12.30 13.00
2. час 7.35 8.05 2. час 13.05 13.35
велики одмор чишћење и проветравање 8.05 8.25 велики одмор чишћење и проветравање 13.35 13.55
3. час 8.25 8.55 3. час 13.55 14.25
4. час 9.00 9.30 4. час 14.30 15.00
дезинфекција и проветравање простора 9.30 10.00 дезинфекција и проветравање простора 15.00 15.30
ГРУПА „Б“ ГРУПА „Б“
1. час 10.00 10.30 1. час 15.30 16.00
2. час 10.35 11.05 2. час 16.05 16.35
велики одмор чишћење и проветравање 11.05 11.25 велики одмор чишћење и проветравање 16.35 17.05
3. час 11.25 11.55 3. час 17.05 17.35
дезинфекција и проветравање простора 11.55 12.30 дезинфекција и проветравање простора 17.35 до краја рад. вре.

 

– Распоред рада за млађе разреде у издвојеним одељењима осим Јежевице:

Р. бр. часа Време реализације
1. час 8.00 8.30
2. час 8.35 9.05
велики одмор чишћење и проветравање 9.05 9.25
3. час 9.25 9.55
4. час 10.00 10.30
дезинфекција и проветравање простора 10.30 до краја радног времена

 

– Распоред рада за млађе разреде у издвојеном одељењу у Јежевици:

Р. бр. часа Време реализације
1. час 7.30 8.00
2. час 8.05 8.35
велики одмор чишћење и проветравање 8.35 8.55
3. час 8.55 9.25
4. час 9.30 10.00
дезинфекција и проветравање простора 10.00 10.30

 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

– Распоред рада за старије разреде у матичној школи:

Р. бр. часа Време реализације
1. час 7.00 7.30
2. час 7.35 8.05
3. час 8.10 8.40
велики одмор чишћење и проветравање 8.40 9.10
4. час 9.10 9.40
5. час 9.45 10.15
6. час (опционо) 10.20 10.50
дезинфекција и проветравање простора 11.50 до краја радног времена

 

– Распоред рада за старије разреде у издвојеном одељењу у Душковцима:

Р. бр. часа Време реализације
1. час 8.00 8.30
2. час 8.35 9.05
велики одмор чишћење и проветравање 9.05 9.25
3. час 9.25 9.55
4. час 10.00 10.30
5. час 10.35 11.05
6. час (опционо) 11.10 11.40
дезинфекција и проветравање простора 11.40 до краја радног времена

 

– Распоред рада за старије разреде у издвојеном одељењу у Јежевици:

Р. бр. часа Време реализације
1. час 10.30 11.00
2. час 11.05 11.35
3. час 11.40 12.10
велики одмор чишћење и проветравање 12.10 12.30
4. час 12.30 13.00
5. час 13.05 13.35
6. час (опционо) 13.40 14.10
дезинфекција и проветравање простора 14.10 до краја радног времена

 

– Директор школе:

Драган Перишић