Семинар за наставнике у Амстердаму

Милан Златковић и Војислав Недељковић, наставници који су похађали семинар у Амстердаму, одржали су презентацију за наставнике и стручне сараднике школе. Представили су теоријске поставке метода активног учења, као и примере практичних активности које се могу реализовати са ученицима применом те методе (пројектни и тимски рад, дискусије и дебате, активности које подстичу развој критичког мишљења и креативности код ученика). Излагање је садржало детаљнији опис неких метода (нпр. „метода слагалице“), представљање дигиталних алата који олакшавају примену активне наставе, и могућности које пружају савремени алати засновани на вештачкој интелигенцији.

Присутни наставници оценили су предавање као изузетно занимљиви и корисно и изразили интересовање да неке од презентованих идеја искористе у својим учионицама. У наредном периоду уследиће примена представљених метода на угледним часовима и у свакодневном раду са ученицима.

Предавачи су поделили материјал са семинара коме су присуствовали и предавања које су одржали, који се може преузети у прилогу.