Администрација
 

Р.б

Презиме и име Посао који обавља Врста стручне спреме
1. Јоковић Душанка секретар школе Дипломирани правник VII
2. Јоковић Јована административно-финансијски радник Дипломирани економиста VII
3. Кораћ Марина руководилац рачуноводства Економиста VI
4. Буљугић Зорица административно-финансијски радник Економски техничар IV