Помоћно техничко особље
 

Р.б

Презиме и име Посао који обавља Врста струч. спреме
1. Стефановић Миливоје Помоћни радник ОШ
2. Габоровић Михаило Домар-Ложач Техничар парних постројења IV
3. Тошић Бранко Домар-Ложач Машинбравар III
4. Лучић Ненад Домар Машинбравар V
5. Петровић Митар Помоћни радник ОШ
6. Илић Горица Помоћни радник ОШ
7. Драгутиновић  Слађана Помоћни радник ОШ
8. Вајовић Вера Помоћни радник ОШ
9. Стевановић Милева Помоћни радник Графичар III
10. Ниновић Милада Помоћни радник ОШ
11. Павловић Милица Помоћнирадник Кувар III
12. Николић Момирка Помоћни радник ОШ
13. Варничић Слађана Помоћни радник ОШ
14. Вучићевић Драгица Помоћни радник ОШ
15. СвиларТатјана Помоћни радник ОШ
16. Пејић Весна Помоћни радник ОШ
17. Савић Миленка Помоћни радник ОШ
18. Никитовић Здравко Помоћни радник ОШ
19. Марковић Миленка Помоћнирадник ОШ
20. Јелић Душко Помоћни радник ОШ
21. Бонџулић Дана Помоћни радник ОШ
22. Симовић Арсо Ложач ОШ