Помоћно техничко особље
Р.б Презиме и име Посао који обавља

 

Врста струч. спреме

1. Габоровић Михаило Домар-Ложач Техничар парних постројења IV
2. Тошић Бранко Домар-Ложач Машин-бравар III
3. Симовић Арсо Домар-Ложач Бравар III
4. Лучић Ненад Домар Машинбравар V
5. Петровић Митар Помоћни радник ОШ
6. Илић Горица Помоћни радник ОШ
7. Драгутиновић  Слађана Помоћни радник ОШ
8. Стевановић Милева Помоћни радник Графичар III
9. Ниновић Милада Помоћни радник ОШ
10. Павловић Милица Помоћни радник Кувар III
11. Николић Момирка Помоћн ирадник ОШ
12. Вучићевић Драгица Помоћни радник ОШ
13. Свилар Татјана Помоћни радник Кувар IV
14. Пејић Весна Помоћни радник ОШ
15. Савић Миленка Помоћни радник ОШ
16. Никитовић Здравко Помоћни радник ОШ
17. Марковић Миленка Помоћни радник ОШ
18. Симовић Босанка Помоћни радник ОШ
19. Јелић Душко Помоћни радник

 

ОШ

20. Бонџулић Дана Помоћни радник

ОШ

 

21. Ковачевић Миленка Помоћни радник Конфекционар III
22. Софронијевић Новица Помоћни радник Трговац III
23. Ракић Данијела Помоћни радник Фризер III
24. Мићовић Добринка Помоћни радник ОШ
25. Миливојевић М. Милица Помоћни радник ОШ
26. Младеновић Мирка Помоћни СШ