Наставни кадар

 

Р.б.

Презиме и име

 

Врста стручне

спреме

 

Предмет који

предаје

1.

Спасојевић

Олгица

професор српског језика и књижевности српски језик
2.

Ђокић

Зорица

професор српског језика и књижевности српски језик
3.

Дамљановић

Вида

професор српског језика и књижевности српски језик
4.

Дробњаковић

Милка

професор српског језика и књижевности српски језик
5.

Додић

Душица

професор српског језика и књижевности српски језик
6. Столић Соња професор српског језика и књижевности српски језик
7.

Миливојевић

Марина

професор српског језика и књижевности српски језик
8.

Јовићевић

Моника

професоr              немачког језика немачки језик
9. Војск Радмила професор             француског          језика француски језик
10. Тасић Марина професор               шпанског               језика шпански језик
11.

Агановић

Зорица

професор

енглеског језика

енглески језик
12.

Мијаиловић

Бранка

професор

енглеског језика

енглески језик
13.

Алексић

Јелена

професор             енглеског језика енглески језик
14.

Дробњак

Оливера

професор             енглеског језика енглески језик
15.

Станковић

Драгана

професор              грчког језика енглески језик
16. Марић Јелена

професор

енглеског језика

енглески језик
17.

Марковић

Мишо

професор             историје историја
18.

Илић

Татјана

дипломирани      историчар историја
19.

Васиљевић

Нада

дипломирани      историчар сжп
20.

Павловић

Марина

дипломирани      историчар историја
21.

Кнежевић

Миодраг

дипломирани       географ географија
22.

Матеничарски

Мирјана

професор             историје и            географије географија
23.

Полић

Душко

дипломирани       географ географија
24.

Радовић

Радица

дипломирани      математичар математика
25. Брковић Борко дипломирани математичар математика
26.

Крсмановић

Снежана

дипломирани      математичар математика
27. Раковић Марија наставник            математике математика
28.

Милованчевић

Сандра

дипломирани      математичар –     мастер математика
29. Раковић Душко наставник физике и хемије физика
30. Кривокућа Валентина професор физике физика
31. Душица Лучић дипломирани      хемичар хемија
32.

Парезановић

Сања

дипломирани      биолог биологија
33. Мајсторовић Данка дипломирани      биолог биологија
34.

Вучићевић

Лабуда

дипломирани      биолог биологија
35.

Марјановић

Десимир

професор             техничког            образовања техничко и        информатичко  образовање
36.

Диковић

Наталија

професор             техничког            образовања техничко и        информатичко  образовање
37.

Василијевић

Данијела

професор             техничког            образовања техничко и        информатичко  образовање
38. Росић              Миливоје наставник            техничког            образовања техничко и        информатичко  образовање
39.

Матијашевић

Анђелка

професор             техничког            образовања информатика и рачунарство
40.

Јанковић

Стевица

професор технике и информатике информатика и рачунарство
41.

Лакетић

Александар

професор             физичке културе физичко             васпитање
42. Ојданић           Немања професор             физичке културе физичко             васпитање
43.

Мићовић

Снежана

професор             физичке културе физичко             васпитање
44.

Милчановић

Ана

професор физичке културе физичко             васпитање
45. Васковић Марина професор             физичке културе Физичко            васпитање
46. Тошић Радојко професор             физичке културе Физичко             васпитање
47.

Недељковић

Војислав

академија             ликовних             уметности

ликовна             култура

 

48. Aрсов Валерија наставник            ликовне културе ликовна             култура
49.

Даниловић

Ивона

дипломирани      мастер музички   уметник

музичка

култура

50.

Златковић

Милан

дипломирани      музички педагог

музичка

култура

51.

Радојевић

Никола

професор разредне наставре

музичка култура

математика

хемија

52.

Поповић

Светлана

професор разредне наставе разредна настава
53. Гојгић Јелена професор разредне наставе разредна настава
54.

Мићић

Словенка

наставник

разредне наставе

разредна настава
55.

Вукојичић

Милан

наставник разредне наставе разредна настава
56. Јовичић Зоран

професор

разредне наставе

разредна настава
57. Прпа Снежана

професор

разредне наставе

разредна

настава

58. Спаић Миланка професор             разредне наставе

разредна

настава

59. Марјановић     Лепосава

наставник

разредне наставе

продужени

боравак

60. Милосављевић Зоран

наставник

разредне наставе

разредна

настава

61.

Ковачевић

Драган

наставник

разредне наставе

разредна

настава

62.

Павловић

Биљана

наставник

разредне наставе

разредна

настава

63. Ћеранић Душко

наставник

разредне наставе

разредна

настава

64.

Видаковић

Драгица

наставник

разредне наставе

разредна

настава

65.

Илић

Владимир

професор

разредне наставе

разредна

настава

66. Ђокић Биљана

професор

разредне наставе

разредна

настава

67.

Матовић

Радивоје

наставник разредне наставе

разредна

настава

68. Илић Милијана

професор

разредне наставе

разредна

настава

69.

Стишовић

Биљана

професор

разредне наставе

разредна

настава

70.

Радовић

Драгана

наставник

разредне наставе

разредна

настава

71. Димитријевић Оливера

наставник

разредне наставе

разредна

настава

72. Сарван Марија

професор

разредне наставе

разредна

настава

73.

Павловић

Катарина

наставник

разредне наставе

разредна

настава

74.

Тодоровић

Радосава

професор

разредне наставе

разредна

настава

75.

Радивојевић

Снежана

професор

разредне наставе

разредна

настава

76.

Драговић

Олгица

професор

разредне наставе

разредна

настава

77. Николић Весна

професор

разредне наставе

разредна

настава

78.

Леонтијевић

Брана

наставник

разредне наставе

разредна

настава

79. Богдановић Вера

наставник

разредне наставе

разредна

настава

80.

Вранић

Славица

богословски

факултет

веронаука
81. Варагић Саша

богословски

факултет

веронаука
82.

Мајсторовић

Момчило

богословски

факултет

веронаука
83.

Марковић

Ивана

дипломирани

специјални

педагог

специјално образовање