Ученички парламент
  • Радица Радовић (координатор)
  • Татјана Илић,
  • Душица Лучић Димитријевић
  • Марина Миливојевић
  • Јелена Јовичић
  • Снежана Лекић Остојић