Школски одбор
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДЛАГАЧ
Жарко Ковачевић (председник) Локална самоуправа
Војислав Недељковић Наставничко веће школе
Снежана Радивојевић Наставничко веће школе
Јовица Лазаревић Савет родитеља школе
Душко Вранић Савет родитеља школе
Дејан Василић Савет родитеља школе
Симовић Бранко Локална самоуправа
Наталија Диковић Наставничко веће школе
Драган Ђокић Локална самоуправа