Школски одбор
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДЛАГАЧ
Наталија Диковић Наставничко веће школе
Војислав Недељковић Наставничко веће школе
Снежана Радивојевић Наставничко веће школе
Јовица Лазаревић Савет родитеља школе
Душко Вранић Савет родитеља школе
Дејан Василић Савет родитеља школе
Симовић Бранко Локална самоуправа
Жарко Ковачевић (председник) Локална самоуправа
Драган Ђокић Локална самоуправа