Руководећи кадар
 

Р.б

Презиме и име Посао који обавља Врста струч. спреме
1. Перишић Драган Директор школе Професор разредне наставе VII
2. Василијевић Данијела Помоћник директора Професор техничког обр. VII
3. Павловић Катарина Помоћник директора, библиотека Наставник разредне наставе VI