Руководећи кадар
Р.б Презиме и име Посао који обавља Врста струч. спреме
1. Перишић Драган Директор школе Професор разредне наставе VII
2. Анкица Новаковић Помоћник директора, библиотека Наставник разредне наставе VI
3. Снежана Лекић Остојић Помоћник директора, логопед Дипломирани логопед  VII
4. Павловић Катарина Помоћник директора, математика Наставник разредне наставе VI