Колектив
Наставни кадар
 

 

Р.б.

Презиме и име  

Врста стручне

спреме

 

Предмет који

предаје

Год. рад.

стаж

Лице-

нца

% анг.у шк. Стручно усавршавање у установи Сати струч. уав. ван установе
1. Спасојевић Олгица Професор српског језика и књижевности Српски језик 20 ДА 100 377 60
2. Ђокић Зорица Професор српског језика и књижевности Српски језик 19 ДА 100 84 102
3. Станисављевић

Анкица

Професор српског језика и књижевности Српски језик 6 НЕ 100 100 40
4. Дамљановић Вида Наставник српског језика и књижевности Српски језик 28 ДА 100 88 42
5. Дробњаковић Милка Професор српског језика и књижевности Српски језик 17 ДА 100 48 104
6. Додић Душица Професор српског језика и књижевности Српски језик 19 ДА 100 110 237
7. Столић Соња Професор српског језика и књижевности Српски језик 28 ДА 100 59 72
8. Миливојевић Марина Професор српског језика и књижевности Српски језик 13 ДА 100 92 100
9. Јовићевић Моника Професор немачког језика Немачки језик 20 ДА 56 93 32
10. Крупниковић Надежда Апсолвент Немачки језик 34 НЕ 40 0 0
 

11.

Војск Радмила Професор француског језика Француски језик 23 ДА 100 81 32
12. Јанковић Марина Професор шпанског језика Шпански језик 8 ДА 66 78 22
13. Агановић Зорица Професор енглеског језика Енглески језик 30 ДА 100 53 29
14. Мијаиловић Бранка Професор енглеског језика Енглески језик 33 ДА 100 40 16
15. Алексић Јелена Професор енглеског језика Енглески језик 12 ДА 100 106 142
16. Дробњак Оливера Професор енглеског језика Енглески језик 19 ДА 100 80 26
17. Станковић

Драгана

Професор грчког језика Енглески језик 10 ДА 100 93 22
18. Марић Јелена

 

Професор енглеског језика Енглески језик 12 ДА 100 80 48
19. Ђурић Анка Професор енглеског језика Енглески језик 3 ДА 30 36 34
 

20.

Марковић Мишо Професор историје Историја ДА 100 62 6
 

21.

Илић Татјана Дипломирани историчар Историја 19 ДА 100 189 42
22. Васиљевић

Нада

Дипломирани историчар СЖП,

Грађанско васп.

16 ДА 10 0 8
 

23.

Павловић Марина Дипломирани историчар Историја 12 ДА 70 95 26
24. Кнежевић Миодраг Дипломирани географ Географија

 

30 ДА 100 100 9
25. Матеничарски Мирјана Професор историје и географије Географија

 

20 ДА 50 60 20
26. Полић Душко Дипломирани географ Географија 29 ДА 100 39 40
27. Стефановић Весна Дипломирани географ Географија

 

27 ДА 5
28. Радовић Радица Дипломирани математичар Математика 19 ДА 100 69 82
29. Костић Биљана Апсолвента на Математичком факултету Математика 3 НЕ 89 50 21
30. Брковић Борко Дипломирани математичар Математика 20 ДА 100
31. Крсмановић Снежана Дипломирани математичар Математика 14 ДА 100 42 164
32. Никитовић Светлана Професор техничког образовања Математика 6 НЕ 89 52 49
33. Раковић Марија Наставник математике Математика 5 НЕ 100 0 77
34. Ђерић Сандра Наст. Математ. Основне студије Математика 1 НЕ 89
35. Раковић Душко Наставник физике и хемије Физика и хемија 33 ДА 100 62 30
36. Марјановић Десимир Професор техничког образовања Техн. и инф.

обр.

10 ДА 100
37. Матовић Славица Професор физике Физика 36 ДА 100 40 8
38. Радојковић Милена

 

Професор физике Физика

 

4 НЕ 40
39. Драговић Љубомир дипл. инг. енергетике Физика

 

1 НЕ 30 0 0
 

40.

Лучић Димитријевић Душица Дипломирани хемичар Хемија, домаћинство 20 ДА 100 102 76
41. Парезановић Сања Дипломирани биолог Биологија, Чувари природе 21 ДА 100 190 72
42. Луковић Драгана Дипломирани биолог Биологија, Чувари природе 22 ДА 70 111 128
 

43.

Јовичић Јелена Дипломирани биолог Биологија, Чувари природе 8 ДА 90 118 40
44. Вучићевић Лабуда Дипломирани биолог Биологија,

Чувари природе,

домаћинство

 

30

 

ДА

 

50

 

81

 

0

 

45.

Диковић Наталија Професор техничког образовања Техничко и информатичко образовање 21 ДА 100 384 92
 

46.

Василијевић Данијела Професор техничког образовања Техничко и информатичко образовање 17 ДА 100 129 31
 

47.

Росић Миливоје Наставник техничког образовања Техничко и информатичко образовање 32 ДА 100
 

48.

Матијашевић Анђелка Професор техничког образовања Техничко и информатичко образовање, информатика и рачунарство  

14

 

ДА

 

100

136 108
49. Лакетић

Александар

Професор физичке културе Физичко васпитање 12 ДА 60 44 8
50. Ојданић Немања Професор физичке културе Физичко васпитање 10 ДА 100
51. Мићовић Снежана Професор физичке културе Физичко васпитање 26 ДА 100 36 8
52. Максимовић Радојко Професор физичке културе Физичко васпитање 35 ДА 100 118 16
53. Тошић Радојко Професор физичке културе Физичко васпитање 30 ДА 70 118 16
 

54.

Недељковић

Војислав

Академија ликовних уметности Ликовна култура,

Цртање сликање вајање

 

11

ДА 90 110 16
55. Aрсов Валерија Наставник ликовне културе Ликовна култура,

Цртање сликање вајање

25 ДА 100 110 16
56. Даниловић Ивона Дипломирани музички педагог Музичка култура

 

3 НЕ 75 117 24
57. Златковић Милан Дипломирани музички педагог Музичка култура

 

12 ДА 100
58. Поповић Светлана Професор разредне наставе Разредна настава 34 ДА 100 103 17
59. Мићић Словенка Наставник разредне наставе Разредна настава 28 ДА 100 103 17
60. Вукојичић Милан Наставник разредне наставе Разредна настава 33 ДА 100
61. Јовичић Зоран Професор разредне наставе Разредна настава 27 ДА 100 103 33
62. Прпа Снежана Професор разредне наставе Разредна настава 29 ДА 100 166 48
63. Спаић Миланка Професор разредне наставе Разредна настава 34 ДА 100 167 48
64. Марјановић Лепосава Наставник разредне наставе Разредна настава 28 ДА 100
65. Милосављевић Зоран Наставник разредне наставе Продужени боравак

други разред

31 ДА 100
66. Попадић Миленка Наставник разредне наставе Разредна настава 34 ДА 100 84 24
67. Ковачевић Драган Наставник разредне наставе Разредна настава 31 ДА 100 84 16
68. Павловић Биљана Наставник разредне наставе Разредна настава 31 ДА 100 84 16
69. Гојгић Јелена Професор разредне наставе Разредна настава 12 ДА 100 70 87
70 Ћеранић Душко Наставник разредне наставе Разредна настава 32 ДА 100 85 16
71. Видаковић Драгица Наставник разредне наставе Разредна настава 29 ДА 100 87 16
72. Илић Владимир Професор разредне наставе Разредна настава 26 ДА 100 102 18
73. Николић Ана Професор разредне наставе Разредна настава НЕ 100 0 0
74. Ђокић Биљана Професор разредне наставе Разредна настава 24 ДА 100 73 26
75. Матовић Радивоје Наставник разредне наставе Разредна настава 24 ДА 100
76. Илић Милијана Професор разредне наставе Разредна настава 21 ДА 100 99 8
77. Стишовић Биљана Професор разредне наставе Разредна настава 24 ДА 100 192 75
78. Новаковић Анкица Наставник разредне наставе Разредна настава 19 ДА 100 100 40
79. Радовић Драгана Наставник разредне наставе Разредна настава 33 ДА 100 61 26
80. Димитријевић Оливера Наставник разредне наставе Разредна настава 27 ДА 100 84 16
81. Сарван Марија Професор разредне наставе Разредна настава 19 ДА 100 80 40
82. Богдановић Вера Професор разредне наставе Разредна настава 19 ДА 100 77 52
83. Тодоровић Радосава Професор разредне наставе Разредна настава 22 ДА 100 115 24
84. Радивојевић Снежана Професор разредне наставе Разредна настава 24 ДА 100 272 150
85. Митровић Горица Наставник разредне наставе Разредна настава 24 ДА 100 79 18
86. Павловић Катарина Наставник разредне наставе Разредна настава 22 ДА 100 80 93
87. Драговић Олгица Професор разредне наставе Разредна настава 24 ДА 100 115 24
88. Николић Весна Професор разредне наставе Разредна настава 18 ДА 100 99 32
89. Дрндаревић Рaда Наставник разредне наставе Разредна настава 16 ДА 100
90. Јанковић Стевица Професор разредне наставе Разредна настава 17 ДА 100 178 117
91. Вранић Славица Богословски факултет Веронаука 15 95
92. Величковић Саво Богословски факултет Веронаука 1 25
93. Варагић Саша Богословски факултет Веронаука 10 95
94. Мајсторовић Момчило Богословски факултет Веронаука 7 65
95. Воисављевић Дејан Свештеник Веронаука 6 5
 

96.

Марковић Ивана Дипломирани специјални педагог Специјално образовање  

12

 

НЕ

 

100

5 16
97. Жунић Владимир Професор разредне наставе ЧП, ГВ,

Пратилац детета

3 НЕ 25
98. Ерић Јелена Дипломирани специјални педагог тифлолог Педагошки асистент
99. Вујичић Марија Економски техничар Педагошки асистент 7 НЕ 100
100. Леонтијевић Брана Наставник разредне наставе Продужени боравак 27 ДА 100 151
Ваннаставни кадар
 

Р.б

Презиме и име Посао који обавља  

Врста струч. спреме

Године рад. ст. % анг.

у шк.

Лиценца Сати

стручног

усавршавања

у установи

Сати струч. усав. ван установе
1. Ана Радишић Директор школе Дипломирани учитељ-мастер VII 15 100 ДА 44 80
2. Перишић Драган Помоћник директора Професор разредне наставе VII 24 100 ДА 58 80
3. Луковић Драгана Помоћник директора Дипломирани биологVII 22 100 ДА 111 128
4. Ана Јеличић Педагог 100 ДА  

 

27

 

 

38

5. Мирјана Анђелић Психолог Дипломирани психолог  VII 100 ДА 122 26
6. Додић Душица Библиотекар Професор српског језика VII 21 33 ДА 110 237
7. Столић Соња Библиотекар Професор српског језика VII 17 75 ДА 59 72
8. Јоковић Душанка Секретар школе Дипломирани правник VII 28 100 ДА
 

9.

Јоковић Јована Административно-финансијски радник Дипломирани економиста VII 5 50
10. Кораћ Марина Руководи-лац рачуновод-ства Економиста VI 16 100
11. Буљугић Зорица Административно-финансијски радник Економски техничар IV 16 100
12. Стефановић Миливоје Домар школе ОШ 45 100
13. Габоровић Михаило Ложач Техничар парних постројења IV 27 100
14. Тошић Бранко Ложач Машинбравар III 29 100
15. Лучић Ненад Домар школе Столар III 20 100
16. Петровић Митар Помоћни радник ОШ 18 100
17. Илић Горица Помоћни радник ОШ 28 100
18. Драгутиновић  Слађана Помоћни радник ОШ 23 100
19. Вајовић Вера Помоћни радник ОШ 33 100
20. Стевановић Милева Помоћни радник Графичар III 16 100
21. Ниновић Милада Помоћни радник ОШ 27 100
22. Дрљача Марица Помоћни радник ОШ 19 100
23. Никитовић Драгица Помоћни радник ОШ 28 100
24. Павловић Милица Помоћни радник Кувар III 40 100
25. Николић Момирка Помоћни радник ОШ 23 100
26. Варничић Слађана Помоћни радник ОШ 27 100
27. Вучићевић Драгица Помоћни радник ОШ 31 100
28. Свилар Татјана Помоћни радник ОШ 24 100
29. Димитријевић Милка Помоћни радник ОШ 30 100
30. Савић Миленка Помоћни радник ОШ 24 100
31. Никитовић Здравко Помоћни радник ОШ 15 100
32. Антонијевић Радојка Помоћни радник ОШ 22 100
33. Петровић Миодраг Помоћни радник ОШ 37 100
34. Марковић Миленка Помоћни радник ОШ 21 100
35. Јелић Душко Помоћни радник ОШ 28 100
36. Бонџић Љиљана Помоћни радник ОШ 3 100
37. Бонџулић Дана Помоћни радник ОШ 13 100
38. Симовић Арсо Ложач ОШ 40 100