Руководећи кадар
Р.б Презиме и име Посао који обавља Врста струч. спреме
1. Перишић Драган Директор школе Професор разредне наставе VII
2. Анкица Новаковић Помоћник директора Наставник разредне наставе VI
3. Снежана Лекић Остојић Помоћник директора Дипломирани логопед VII