ОДЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА
Разреди Број ученика
VI 1
VIII 1
УКУПНО: 2