ОДЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА
Разреди Број ученика
V 1
VII 1
VIII 1
УКУПНО: 3