ОДЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ОБРАЗОВНА ПОДРШКА

Одељење ученика којима је потребна посебна друштвена подршка: 3 ученика у једном одељењу.