ОДЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ПОСЕБНА ДРУШТВЕНА ПОДРШКА
Разреди Број ученика
IV 1
VI 1
VII 1
VIII 4
УКУПНО: 7