Ученици

УЧЕНИЦИ

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА

 

НАЗИВ ШКОЛЕ

Комбин.

разреда

Разред и број ученика/број одељења

I II III IV I-IV
МАТИЧНА ШКОЛА 91/4 86/4 90/4 104/4 371/16
ГЛУМАЧ I и III,

II и IV

6 2 6 9 23/2
ЗАСЕЉЕ Неподељ.

школа

2 2 2 3 9/1
ЗДРАВЧИЋИ I и III,

II и IV

1 6 4 6 17/2
ВИСИБАБА Неподељ.

школа

1 1 4 2 8/1
УЗИЋИ Неподељ.

школа

0 3 1 4 8/1
МИЛИЋЕВО СЕЛО Неподељ.

школа

0 0 1 1 2/1
ЈЕЖЕВИЦА I и II,

III и IV

3 4 2 3 12/2
ДУШКОВЦИ I и IV,

II и III

1 5 1 2 9/2
ТОМЕТИНО ПОЉЕ I и II,

III и IV

0 3 6 2 11/2
УКУПНО: 105 112 117 136 470/30
Старији разреди V VI VII VIII V-VIII
МАТИЧНА ШКОЛА 145/6 83/4 148/6 123/5 499/21
ЈЕЖЕВИЦА 3/1 5/1 2/1 7/1 17/4
ДУШКОВЦИ 9/1 8/1 4/1 7/1 28/4
УКУПНО: 157/8 96/6 154/8 137/7 544/29
УКУПНО УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У ШКОЛИ ОД I-VIII РАЗРЕДА 1014/59

 

Одељење ученика којима је потребна посебна друштвена подршка: 7 ученика у два одељења

 

Продужени боравак – 2 одељења, хетерогене група ученика првог и другог разреда.

 

Чистих одељења у млађим разредима………………………     16

Комбинованих  одељења………………………………………….    10

Неподељених школа (I-IV) ………………………………………    4

Укупно одељења млађих разреда…………………………..       30

 

 

Укупно одељења  V разреда……………………………………..    8

Укупно одељења VI разреда …………………………………….  6

Укупно одељења VII разреда…………………………………….   8

Укупно одељења VIII разреда …………………………………..              7

Укупно одељења старијих разреда…………………………..     29
Одељ. ученика којима је потреб.посеб. друшт.подрш…..2
Укупно одељења од I до VIII разреда……………………..    61

Продужени боравак……………………………………………………    2