Ученици

УЧЕНИЦИ

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА

 

НАЗИВ ШКОЛЕ

Комбин.

разреда

Разред и број ученика/број одељења

I II III IV I-IV
МАТИЧНА ШКОЛА 86/3 89/4 86/4 90/4 350/15
ГЛУМАЧ I и III,

II и IV

0 6 2 6 14/2
ЗАСЕЉЕ Непод.

школа

2 2 2 2 8/1
ЗДРАВЧИЋИ I и III,

II и IV

5 1 6 4 16/2
ВИСИБАБА Непод.

школа

2 1 1 2 6/1
ЈЕЖЕВИЦА I и II,

III и IV

2 3 4 2 11/2
ДУШКОВЦИ I и IV,

II и III

4 1 5 1 11/2
ТОМЕТИНО ПОЉЕ Iи II,

III и IV

2 0 3 6 11/2
УКУПНО: 102 102 109 113 427/27
Старији разреди V VI VII VIII V-VIII
МАТИЧНА ШКОЛА 125/5 147/6 83/4 147/6 502/21
ЈЕЖЕВИЦА 4/1 2/1 5/1 2/1 13/4
ДУШКОВЦИ 4/1 8/1 8/1 4/1 24/4
УКУПНО: 133/7 157/8 96/6 153/8 539/29
Одељење ученика којима је потребна посебна образовна подршка 1 0 1 1 3/1
УКУПНО УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У ШКОЛИ ОД I-VIII РАЗРЕДА 970/57

 

Продужени боравак – 2 одељења, хетерогене група ученика првог и другог разреда.

Чистих одељења у млађим разредима………………………     15

Комбинованих  одељења………………………………………….    10

Неподељених школа (I-IV) ………………………………………    2

Укупно одељења млађих разреда…………………………..       27

 

Укупно одељења  V разреда……………………………………..    7

Укупно одељења VI разреда …………………………………….    8

Укупно одељења VII разреда…………………………………….  6

Укупно одељења VIII разреда …………………………………..              8

Укупно одељења старијих разреда…………………………..     29
Одељ. ученика којима је потреб.посеб. друшт.подрш…..1
Укупно одељења од I до VIII разреда……………………..    56

Продужени боравак……………………………………………………    2