page-header

Ученици

УЧЕНИЦИ

 

НАЗИВ ШКОЛЕ

 

Комбин.

разреда

Разред и број ученика/број одељења
I II III IV I-IV
МАТИЧНА ШКОЛА 101/4 93/4 95/4 77/3 366/15
ГЛУМАЧ I, II и IV 1 1 / 3 5/1
ЗАСЕЉЕ II, III и IV / 1 5 2 8/1
ЗДРАВЧИЋИ

I и III,

II и IV

7 3 3 7 20/2
ВИСИБАБА Неподељшкола 2 1 1 2 6/1
ЈЕЖЕВИЦА

I и IV,

II и III

1 1 5 2 9/2
ДУШКОВЦИ I, II и IV 3 1 / 2 6/1
ТОМЕТИНО ПОЉЕ Неподељшкола 5 1 1 1 8/1
УЗИЋИ I, II и III 2 2 1 / 5/1
ГОДОВИК I  и II 3 2 / / 5/1
УКУПНО: 124 106 111 97 438/26
           
Старији разреди V VI VII VIII V-VIII
МАТИЧНА ШКОЛА 92/4 100/4 97/4 110/4 399/16
ЈЕЖЕВИЦА 4/1 3/1 4/1 2/1 13/4
ДУШКОВЦИ 7/1 2/1 8/1 7/1 24/4
УКУПНО: 103/6 105/6 109/6 119/6 436/24
Одељење ученика са посеб. обр. потребама 2. и 5. р. 3/1
УКУПНО УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У ШКОЛИ ОД I-VIII РАЗРЕДА 877/51