РОДИТЕЉИ

Чланови савета родитеља по одељењима:

 

 

 

Р.б. Одељење Родитељ Р.б. Одељење Родитељ
1. I1 Слађана Шушић 31. V1 Радуловић Ивана
2. I2 Јелена Рајевић 32. V2 Горан Варничић
3. I3 Марија Смиљанић 33. V3 Марија Рајевић
4. I4 Бранкица Марјановић 34. V4 Нада Илић
5. II1 Мајсторовић Данијела 35. V5 Милина Обрадовић
6. II2 Ковачевић Маријана 36. V6 Миљанка Стефановић
7. II3 Маја Шћепановић 37. V7 J. Владанка Арсић
8. II4 Никовић Јелена 38. V8 Д. Чоловић Горан
9. III1 Савић Јелена 39. VI1 Матић Саша
10. III2 Ковачевић Весна 40. VI2 Марко Савић
11. III3 Милица Јовичић 41. VI3 Станишић Игор
12. III4 Јован Глушац 42. VI4 Петровић Славица
13. IV1 Матић Саша 43. VI5 J. Перишић Мирјана
14. IV2 Брковић Борко 44. VI6 Д. Главинић Бранко
15. IV3 Мајсторовић Младен 45. VII1 Милена Ратковић
16. IV4 Стефановић Слађана 46. VII2 Весна Вуковић
17. I, III  Гл. Васиљевић Марија 47. VII3 Маринковић Зорица
18. II, IV Гл. Биљана Чуповић 48. VII4 Зорица Смиљанић
19. I, II, III, IV Засеље Рада Радовановић 49. VII5 Славко Петровић
20. I, III Здр. Јелена Зарић 50. VII6 Мира Матовић
21. II, IV Здр. Виолета Ерић 51. VII7 J. Весна Росић
22. I,II,III,IV Висибаба Зоран Никитовић 52. VII8 Д. Милка Костић
23. II,III,IV Уз. Милена Вукомановић 53. VIII1 Миленка Божовић
24. III,IV М.С. Радојка Антонијевић 54. VIII2 Мирјана Чизмић Џекулић
25. I, II Јеж. Јоковић Љиљана 55. VIII3 Јовица Лазаревић
26. III, IV Јеж. Савић Ана 56. VIII4 Ивана Ћебић
27. I, IV Душ. Радосав Гајевић 57. VIII5 Весна Јанковић
28. II, III Душ. Остојић Радиша 58. VIII6 J. Дана Савић
29. III Т.П. Никола Илић 59. VIII7 Д. Снежана Станић
30. II, IV Т.П. Драгосла Филиповић 60. Од. уч. са посеб. по. Младенко Михаиловић 

 

Програм рада савета родитеља

Активности/теме Време реализације Носиоци реализације Начин реализације:
Конституисање Савета родитеља Септембар Директор и секретар школе Тајно гласање
Предлагање мера за осигурање квалитета и унапређење образовно-васпитног рада Септембар, фебруар, април, јун Директор Анализирање и предлагање
Учешће у предлагању изборних предмета Јун Директор Анализирање и предлагање
Предлагање представника родитеља за Школски одбор Сваке четврте године Директор Тајно гласање
Разматрање услова за рад установе Август, септембар Директор Анализирање и предлагање
Учествује у поступку прописивања мера, начина и поступака заштите и безбедности ученика за време О-В рада и других активности у школи Јун, август Директор , стручна служба Анализирање и предлагање