РОДИТЕЉИ

Чланови савета родитеља по одељењима:

 

Р.б. Одељење Родитељ Р.б. Одељење Родитељ
1. I1 Светлана Вујовић 30. V3 Мирјана Божић
2. I2 Адријана Марковић 31. V4 Душица Маркићевић
3. I3 Драган Васовић 32. V5 Весна Јанковић
4. II1 Слађана Шушић 33. V6 J Миланка Остојић
5. II2 Јелена Рајевић 34. V7 Д. Радосав Гајевић
6. II3 Вукица Митровић 35. VI1 Радуловић Ивана
7. II4 Бранкица Марјановић 36. VI2 Ивана Јанковић
8. III1 Добривоје Петровић 37. VI3 Марија Рајевић
9. III2 Ђоковић Јелена 38. VI4 Довијана Давидовић
10. III3 Маја Шћепановић 39. VI5 Милинка Обрадовић
11. III4 Ћосовић Милан 40. VI6 Миљанка Стефановић
12. IV1 Наташа Филиповић 41. VI7 J. Владанка Арсић
13. IV2 Ковачевић Весна 42. VI8Д. Чоловић Горан
14. IV3 Небојша Марковић 43. VII1 Матић Саша
15. IV4 Јован Глушац 44. VII2 Марко Савић
16. III  Гл. Мира Мијаиловић 45. VII3 Станишић Игор
17. II, IV Гл. Васиљевић Марија 46. VII4 Лепосава Глушчевић
18. I, II, III, IV Зас. Рада Радовановић 47. VII5 J. Перишић Мирјана
19. I, III Здр. Виолета Ерић 48. VII6 Д. Главинић Бранко
20. II, IV Здр. Добривоје Петровић 49. VIII1 Милена Ратковић
21. I,II,III,IV Вис. Дијана Ковачевић 50. VIII2 Весна Вуковић
22. I, IV Јеж. Савић Ана 51. VIII3 Маринковић Зорица
23. II ,III Јеж. Јоковић Љиљана 52. VIII4 Зорица Смиљанић
24. III, IV Душ. Мирољуб Филиповић 53. VIII5 Славко Петровић
25. I, II, Душ. Горан Марић 54. VIII6 Мира Матовић
26. III Т.П. Никола Илић 55. VIII7 J. Весна Росић
27. II, IV Т.П. Драгослав Филиповић 56. VIII8 Д. Милка Костић
28. V1 Мирјана Радовић 57. Од. уч. са посеб. по. Мира Новаковић
29. V2 Бојана Савић