Школски тимови

Комисија за организацију и извођење јавних наступа

Милка Дробњаковић (координатор), Зоран Јовичић, Милан Златковић, Светлана Поповић, Ивона Даниловић, Десимир Марјановић, Лепосава Марјановић, Војислав Недељковић, Словенка Мићић, Снежана Мићовић, Зорица Ђокић, Брана Леонтијевић

Сарадња са јавношћу

Драган Перишић

Комисија за школски листРасадник

Душица Додић, Валерија Арсов, Снежана Радивојевић, Милка Дробњаковић, Саша Варагић, Вида Дамљановић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Снежана Лекић Остојић (координатор), Драган Перишић, Анкица Новаковић, Жарко Ковачевић (школски одбор), Наталија Диковић, Олгица Спасојевић, Лабуда Вучићевић, Светлана Поповић, ____________________ (Ученички парламент), __________________ (Савет родитеља)

Тим за самовредновање рада школе

Јелена Марић (координатор), Вида Дамљановић, Душко Раковић, Анђелка Матијашевић, Марина Миливојевић, Марина Тасић, Јелена Гојгић, ____________________ (родитељ), ___________________ (школски одбор), _________________________ (ученички парламент), Душица Лучић Димитријевић, Снежана Лекић Остојић

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво

Наталија Диковић (координатор), Мирјана Анђелић, Ана Бакић, Сања Парезановић, Олгица Спасојевић, Снежана Крсмановић,  Радивоје Матовић, Драгана Радовић

Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу

Биљана Стишовић (координатор), Снежана Прпа, Миланка Спаић, Снежана Радивојевић, Тања Илић, Данијела Василијевић, Mишо Марковић, Вера Богдановић, Катарина Павловић, Милан Вукојичић, Зоран Милосављевић, Драгана Радовић, Марија Сарван, Јелена Гојгић, Радосава Тодоровић, Ана Бакић, , Снежана Лекић Остојић

Стручни актив за школско  развојно планирање

Мирјана Анђелић (координатор), Данијела Василијевић, Драгана Луковић, Невена Благојевић, Ана Бакић, Сандра Милованчевић, Јелена Алексић, Борко Брковић, Биљана Стишовић, ____________________ (Ученички парламент), ___________________ (Савет родитеља), ________________________ (локална самоуправа)     

Стручни актив за развој школског програма

Сања Парезановић (координатор), Зоран Јовичић, Ана Бакић, Владимир Илић, Стевица Јанковић,  Радица Радовић, Вида Дамљановић, Миливоје Росић, Десимир Марјановић, Радосава Тодоровић

Стручни тим за инклузивно образовање

Моника Јовићевић (координатор), Драган Перишић, Мирјана Анђелић, Ана Бакић, Марија Вујичић, Весна Николић, Ивана Марковић, Биљана Павловић, Снежана Лекић Остојић, Јелена Марковић, Лепосава Марјановић

 Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Ана Бакић (координатор),  Драган Перишић, Александра Ђукић, Мирјана Анђелић, Снежана Радивојевић, Немања Ојданић, Снежана Лекић Остојић, Војислав Недељковић, Јелена Марковић, _________________________ (ученички парламент)

Ученички парламент

Татјана Илић (координатор), Соња Столић, Душица Додић, Душица Лучић Димитријевић, Марина Миливојевић, Марина Васковић, Бранка Мијаиловић, Марина Тасић, Марија Вујичић, Радојко Тошић

Тим за израду и праћење реализације пројеката и међународну сарадњу

Олгица Спасојевић (координатор), Драган Перишић, Александра Ђукић, Мирјана Анђелић, Јелена Алексић, Јелена Марић, Марина Кораћ, Марина Павловић, Драгана Станковић, Милан Златковић

Тим за професионални  развој  запослених

Анкица Новаковић (координатор), Соња Столић, Мишо Марковић, Мирјана Матеничарски, Ана Бакић, Драгица Видаковић, Зорица Агановић, Зорица Ђокић, Оливера Димитријевић, Катарина Павловић, Душко Полић, Марија Сарван, Милан Вукојичић, Славица Вранић, Александар Лакетић

Тим за естетско уређење школског простора

– за матичну школу (старији разреди): Душица Додић – координатор, Татјана Илић, Валерија Арсов;

– за матичну школу (млађи разреди): Брана Леонтијевић – координатор, Лепосава Марјановић, Весна Николић, Биљана Павловић;

– за ИО Јежевица: Марина Миливојевић – координатор, Марија Сарван, Војислав Недељковић;

– за ИО Душковци: Соња Столић – координатор, Марина Павловић, Војислав Недељковић;

– у осталим издвојеним одељењима овим пословима се баве наставници разредне наставе

Летопис школе

Анкица Новаковић (помоћник директора)

Распоред часова

Анђелка Матијашевић, Стевица Јанковић, Миодраг Кнежевић, Ана Бакић, Мирјана Анђелић

Kомисија за израду Годишњег плана  рада и праћење извршења

  1. Драган Перишић, директор школе
  2. Анкица Новаковић, помоћник директора
  3. Снежана Лекић Остојић, логопед
  4. Ана Јеличић, педагог
  5. Мирјана Анђелић, психолог
  6. Јелена Марковић, логопед

Пројекат Еко-школа

Татјана Илић (координатор), Душица Додић, Ана Милчановић, Брана Леонтијевић, Мишо Марковић, Мирјана Анђелић