Школски тимови

Комисија за организацију и извођење јавних наступа 

Милка Дробњаковић (координатор), Душко Ћеранић, Милан Златковић, Драгица Видаковић, Ивона Даниловић, Десимир Марјановић, Владимир Илић, Војислав Недељковић, Горица Митровић, Снежана Мићовић, Зорица Ђокић

 

Сарадња са јавношћу

Драган Перишић

 

Комисија за школски лист Расадник

Душица Додић, Валерија Арсов, Снежана Радивојевић, Снежана Мићовић

 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Снежана Лекић Остојић (координатор), Драган Перишић, Данијела Василијевић, Жарко Ковачевић (школски одбор), Александар Лакетић, Магдалена Чикарић (Ученички парламент), Јован Глушац (Савет родитеља)

 

 

Тим за самовредновање рада школе

Марија Раковић (координатор), Катарина Павловић (заменица), Душко Раковић, Лепосава Марјановић, Дробњак Оливера, Мира Стефановић (родитељ), Душица Лучић Димитријевић, Снежана Лекић Остојић, Радојко Тошић, Драган Ковачевић

 

Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу

Соња Столић (координатор), Светлана Поповић, Зоран Јовичић, Словенка Мићић,  Зорица Агановић, Вида Дамљановић, Немања Ојданић, Ана Јеличић, Снежана Лекић Остојић

 

Стручни актив за школско  развојно планирање

Мирјана Анђелић (координатор), Данијела Василијевић, Милијана Илић,Душко Полић, Ана Јеличић, Радмила Војск,Милан Савић, Борко Брковић, Биљана Стишовић, Петар Панић (Ученички парламент), Адријана Марковић (Савет родитеља)

 

Стручни актив за развој школског програма

Сања Парезановић (координатор), Ана Јеличић, Биљана Павловић, Владимир Илић, Милан Вукојичић, Снежана Прпа,  Радица Радовић, Вида Дамљановић, Миливоје Росић

 

Стручни тим за инклузивно образовање

Моника Јовићевић (координатор),Драган Перишић, Мирјана Анђелић, Ана Јеличић, Марија Вујичић, Весна Николић, Ивана Марковић, Миленка Попадић, Снежана Лекић Остојић

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Ана Јеличић (координатор), Душанка Јоковић, Драган Перишић, Мирјана Анђелић, Снежана Радивојевић, Данијела Василијевић, Снежана Лекић Остојић, Војислав Недељковић

 

Тим за израду и праћење реализације пројеката и међународну сарадњу

Олгица Спасојевић (координатор), Драган Перишић, Душанка Јоковић, Мирјана Анђелић, Јелена Алексић, Јелена Марић, Марина Кораћ, Војислав Недељковић, Снежана Радивојевић, Милан Златковић

 

Тим за професионални развој запослених

Данијела Василијевић (координатор),Соња Столић,Мишо Марковић, Миленка Спаић, Ана Јеличић, Драгица Видаковић,Зорица Агановић, Зорица Ђокић, Оливера Димитријевић

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво

Душица Додић (координатор), Мирјана Анђелић, Ана Јеличић, Драгана Луковић, Радица Радовић, Марина Павловић, Татјана Илић, Наталија Диковић

 

Летопис школе

Данијела Василијевић

 

 

Записник са наставничког већа

Анкица Станисављевић

 

Распоред часова

Данијела Василијевић, Стевица Јанковић, Миодраг Кнежевић

 

Kомисија за израду Годишњег плана  рада и праћење извршења

  1. Драган Перишић, директор школе
  2. Данијела Василијевић, помоћник директора
  3. Катарина Павловић, помоћник директора
  4. Ана Јеличић, педагог
  5. Мирјана Анђелић, психолог
  6. Снежана Лекић Остојић, логопед