Школски тимови

Комисија за организацију и извођење јавних наступа 

Милка Дробњаковић (координатор), Словенка Мићић, Милан Златковић, Милан Вукојичић, Ивона Даниловић , Десимир Марјановић, Светлана Поповић, Војислав Недељковић, Зоран Јовичић, Снежана Мићовић

 

Сарадња са јавношћу

Ана Радишић

 

Комисија за школски лист Расадник

Душица Додић

 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Снежана Лучић Остојић (координатор), Ана Радишић, Драган Перишић, Жарко Ковачевић (школски одбор), Весна Минић, Мирјана Анђелић, Ана Јеличић, Матија Радојичић (Ученички парламент), Зорица Маринковић (Савет родитеља)

 

 

Тим за самовредновање рада школе

Марија Раковић (координатор), Душко Раковић, Марија Сарван, Вера Богдановић, Весна Росић (родитељ), Душица Лучић Димитријевић, Снежана Лекић Остојић

 

 

Тим за професионалну оријентацију ученика

Миријана Анђелић (координатор), Ана Јеличић, Зорица Агановић, Данијела Василијевић, Немања Ојданић, Јелена Јовичић

 

 

Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу

Соња Столић (координатор),  Миланка Спаић, Биљана Стишовић, Снежана Прпа, Снежана Радивојевић, Данијела Василијевић, Миливоје Росић, Бранка Мијаиловић, Ана Јеличић, Снежана Лекић Остојић

 

Стручни актив за школско  развојно планирање

Данијела Василијевић (координатор), Мирјана Анђелић, Анкица Новаковић, Душко Полић, Ана Јеличић, Радмила Војск, Милијана Илић, Снежана Лекић Остојић

 

Стручни актив за развој школског програма

Сања Парезановић (координатор), Ана Јеличић,  Драган Ковачевић, Владимир Илић, Милан Вукојичић, Снежана Прпа,  Радица Радовић, Вида Дамљановић, Миливоје Росић

 

Стручни тим за инклузивно образовање

Моника Јовићевић (координатор), Мирјана Анђелић, Ана Јеличић, Марија Вујичић, Марија Ђедовић, Весна Николић, Ивана Марковић, Миленка Попадић, Снежана Лекић Остојић

 

Тим за заштиту деце од занемаривања и злостављања

Војислав Недељковић (координатор), Душанка Јоковић, Ана Јеличић, Немања Ојданић, Снежана Радивојевић, Олгица Драговић, Бранка Мијаиловић, Душица Додић, Борко Брковић, Анђелка Матијашевић

 

Тим за израду и праћење реализације пројеката и међународну сарадњу

Олгица Спасојевић(координатор), Ана Радишић, Душанка Јоковић, Мирјана Анђелић, Јелена Алексић, Јелена Марић, Марина Кораћ, Војислав Недељковић, Снежана Радивојевић, Стевица Јанковић, Снежана Лекић Остојић

 

Тим за стручно усавршавање и праћење професионалног развоја запослених

Ана Јеличић (координатор), Соња Столић, Мишо Марковић, Миленка Спаић,Драгица Видаковић,Зорица Агановић, Зорица Ђокић

 

 

Летопис школе

Драган Перишић

 

 

Записник са наставничког већа

Анкица Станисављевић

 

Распоред часова

Драгана Луковић, Стевица Јанковић, Миодраг Кнежевић

 

Kомисија за израду Годишњег плана  рада и праћење извршења

  1. Ана Радишић, директор школе
  2. Драган Перишић, помоћник директора
  3. Драгана Луковић, помоћник директора
  4. Ана Јеличић, педагог
  5. Мирјана Анђелић, психолог