page-header

Запослени

Запослени

Руководећи кадар у школи чине директор и помоћници.

Стручни сарадници су педагог, психолог и логопед.

Административне послове обављају секретар школе, руководилац рачуноводства и два административно-финансијска радника.

Наставни кадар чини осамдесет три наставника предметне и разредне наставе.

Помоћно техничко особље чини двадесет шест запослених.