Запослени

Запослени

Руководећи кадар у школи чине директор и два помоћника.

Стручни сарадници су педагог, психолог и логопед.

Административне послове обављају секретар школе, руководилац рачуноводства и два административно-финансијска радника.

Наставни кадар чине деведесет три наставника предметне и разредне наставе.

Помоћно техничко особље чине двадесет два запослена.