Наставници

Наставници
име и презиме

наставника

одељ.

старешина

Одељење у коме предаје укупно

часова

смена “А“ смена “Б“ Јежевица Душковци
СРПСКИ ЈЕЗИК
Олгица Спасојевић VI-2 V-2, VI-2,

VII-3,

VIII-2

17
Милка Дробњаковић VII-2 V-1, VI-1, VII-2, VIII-1 17
Соња Столић V-3 V-3,VII-1 9
Душица Додић VII-6 V-6,VII-6,

VIII-3

 

 

13
Зорица Ђокић VI-3 V-4,VI-3,VII-4,

VIII-5

17
Вида Дамљановић VIII-4 V-5, VI-4,

VII-5,VIII-4

17
Марина Миливојевић V-7 V-7, VI-5,

VII-7, VIII-6

17
Анкица Станисављевић VI-6 V-8, VI-6,

VII-7, VIII-6

17
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Бранка Мијаиловић V-6 V-4,5,6 VI-3,4

VII-5

VIII-3,4,5

 

18
 

Зорица Агановић

VIII-1 V-1,3

VI-1,2

VII-1,2,3

VIII-1,2

 

18

Оливера Дробњак VII-7 V-7, VI-5,

VII-7, VIII-6

II/III, I/IV,    V-8, VI-6,

VII-8, VIII-7

 

20

Јелена Алексић V-2 I-1,2,3,4

III-1,2,3,4

VII-6

20
Јелена Марић

 

II-1,2,3,4

IV-1,2,3,4,

Глумач I/III, II/IV 20
Анка Ђурић VII-4 2
Драгана Станковић Узићи(II,III,IV), Здравчићи(I,II,III,IV), Јежевица (I,II,III,IV), Висибаба(I,II,III,IV),  Засеље (I,II,III,IV),

Tометино Поље(II,III,IV), Милићево Село (III,IV)

20
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Моника Јовићевић VIII-3 VI-1,2,

VIII-1,2

VI-3,4,

VIII-3,4,5

18
Надежда Крупниковић V-7, VI-6, VII-6 V-8, VIII-7 10
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Радмила Војск VII-1,2,3 VII-4,5,6 VI-5, VII-7 VII-8 18
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
Марина Јанковић V-1,2,3 V-4,5,6 12
ИСТОРИЈА
Мишо Марковић  

 

V-1,2,

VI-1,2,

VII-1,2,3

VIII-1,2

16
 

Татјана Илић

 

VII-5

V-3 V-4,5,6

VI-3,4

VII-4,5,6

VIII-3,4,5

 

18

Марина Павловић VII-8 V-7, VI-5,

VII-7, VIII-6

V-9, VI-6,

VII-8, VIII-7

14
ГЕОГРАФИЈА
Миодраг Кнежевић V-8 V-5,6

VI-3,4

V-7, VI-5,

VII-7, VIII-6

V-8, VI-6,

VII-8, VIII-7

20
Душко Полић V-1,2

VI-1,2

VII-1,2,3

VIII-1,2

V-3,4

VII-6

 

20

Мирјана Матеничарски VII-4,5

VIII-3,4,5

10
МАТЕМАТИКА
Радица Радовић VII-1 V-1,VI-1,

VII-1,2,3

20
Борко Брковић VIII-2 V-2,3

VIII-1,2

16
Сандра Ђерић VI-2 VIII-3,4, 12
Снежана Крсмановић VI-4 V-5,6,

VI-3,4

VII-4

20
Марија Раковић V-4 V-4, VII-5,6, VIII-5 16
 

Светлана Никитовић

V-7, VI-5

VII-7, VIII-6

16
Љубица Дрндаревић V-8, VI-6,

VII-8, VIII-7

16
ФИЗИКА
Славица Матовић VI-1,2

VII-1,2,3

VIII-1,2

VI-3,4

VII-3,4

VIII-3

20
Душко Раковић VII-4,5,6,

VIII-4,5,

10
Милена Маркићевић VI-5,

VII-7, VIII-6

6
Јелена Гојгић VI-6,

VII-8, VIII-7

6
ХЕМИЈА
Душица Лучић Димитријевић VIII-6 VII-1,2,3

VIII-1,2

VII-3,4

VIII-3

VII-7, VIII-6 VII-8,VIII-7 20
Душко Раковић VII-4,5,6

VIII-4,5

10
БИОЛОГИЈА
Сања Парезановић  

VI-1

V-1,2,3

VI-1,2

VII-1,2

VIII-1,2

18
Драгана Луковић VII-3 VII-3 VII-4,5,6

VIII-3,4,5

14
Лабуда Вучићевић V-4,5,6, VI-3,4, 10
Jелена Јовичић VIII-7 V-7, VI-5,

VII-7, VIII-6

V-8, VI-6,

VII-8, VIII-7

16
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА / ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Наталија Диковић V-2 V-2,3

VI-1,2

VII-1,2,3

VIII-1,2

V-4 20
Данијела Василијевић V-1 V-1

VII-1,2,3

VIII-1

V-4,6

VII-6

VIII-3

18
Миливоје Росић V-5 V-5,6

VI-3,4

VII-5,6

VIII-3,4,5

V-7 20
Aнђелка Матијашевић VII-4 VII-4 2
Десимир Марјановић VI-5, VII-7, VIII-6 V-8, VI-6,

VII-8, VIII-7

14
ИНФОРМАТИКА/ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Анђелка Матијашевић VII-4 V-1,2,3

VI-1,2

VII-1,2

VIII-1,2

V-4,5,6

VI-3,4

VII-4,5,6

VIII-3

18
Десимир Марјановић VII-7, VIII-6 V-8, VI-6,

VII-8, VIII-7

6
Стевица Јанковић VIII-5 V-7, VI-5 3
Данијела Василијевић V-1 V-4,6 2
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ / ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ / ИЗАБРАНИ СПОРТ
Снежана Мићовић  

 

V-2,3(х3), VI-1,2(х3)

VII-2,3(х3)

VIII-2(х2)

 

20

Радојко Максимовић V-5,6 (х3)

VI-3,4(х3)

VII-5(х2)

VIII-3,4(х3)

20
 

Александар Лакетић

V-1 (х3),

VII-1(х3)

VIII-1(х3)

VIII-2(ис)

VII-4(ис)

VII-5(ис)

 

12

Немања Ојданић VIII-5 V-4 (х3),

VII-4(х2),6(х3)

VIII-5(х3)

V-8(х3), VI-6(х3),

VII-8(ис), VIII-8(х3),

21
Радојко Тошић VI-5 V-7(х3),

VI-5(х3),

VII-7(х3), VIII-6(х3)

VII-8 (х2) 14
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Војислав Недељковић V-1,2

VI-1,2

VII-1,2

VIII-1

V-7,

VI-5,

VII-7,

VIII-6

V-8, VI-6,  

17

Валерија Арсов V-3

VII-3

VIII-2

V-4,5,6

VI-3,4,

VII-4,5,6

VIII-3,4,5

18
Никола Радојевић VII-8, VIII-7 2
МУЗИЧКА КУЛТУРА
 

Милан Златковић

V-1,2,3VI-1,2

VII-1,2,3,

VIII-1,2

V-3,4,   VI-4

VII-4,5,6

VIII-3,4,5

 

20

Ивона Даниловић V-4,5,6

VI-3

V-7, VI-5,

VII-7, VIII-6

V-8, VI-6, 15
Никола Радојевић VII-8, VIII-7 2
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Владимир Жунић VIII-1+4+5 VII-1+2+3 VII-4+6 3
Марина Миливојевић V-7 V-7 1
Анкица Станисављевић VI-6 V-8 1
ВЕРСКА НАСТАВА
 

Саша Варагић

 

V-1,2,3

VI-1,2

VII-1,2

VIII-1,2

Узићи (неп.ш) Здравчићи (I+III,II+IV)

V-6,

VI-4,

VII-3+1,4+6,5

VIII-3,4,5

 

19

Славица Вранић I-1,2,3,4,

III-1,2,3,4,

Висибаба(н.ш.)

II-1,2,3,4,

IV-1,2,3,4

V-4,5, VI-3,

20
Момчило Мајсторовић М. Село (неподељена школа)

 

Јежевица

I- II, III-IV,

VI-5, VII-7, VIII-6

Душковци

I- IV, II – III,

VI-6, VII-8,

VIII-7

11
Дејан Воисављевић Глумач I- III, II –IV, Засеље I-IV 3
Мила Вулета Тометино Поље (III, II -IV) 2
ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ
Војислав Недељковић VI -1 1
Валерија Арсов VI-3,4 2
Владимир Жунић VII-3 1
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Сања Парезановић V-1,2 2
Јелена Јовичић V-7, VI-5 V-8,VI-6 4
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
Мишо Марковић V-3, VI-2 V-5, VIII-4 4
Нада Васиљевић V-4,6 2