Обавештење за родитеље будућих првака - школска 2023/2024. година

Министарство просвете уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу настоји да се из године у годину, како родитељима/другим законским заступницима ученика (у даљем тексту: родитељ), тако и овлашћеним лицима у школама, олакшају активности у вези са уписом деце у школу. Како предходних година, тако ће и ове године родитељима бити доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у основној школи, као и сама апликација овлашћеним лицима.

Подсећамо вас да се упис деце у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља у периоду од 1. априла до 31. маја 2023. године. Истог дана ће педагог или психолог школе извршити тестирање детета. Потребно је заказати упис и тестирање како би све било обављено у једном термину и на најбољи могући начин. Родитељима ће за електронско заказивање термина апликација бити доступна од 20. марта до 31. маја 2023. године. Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, већ се одлучи да позове школу, овлашћено лице је у обавези да у име родитеља термин за тестирање детета закаже кроз апликацију.

Дакле, заказивање уписа можете обавити на телефон 031/811-176 или лично код помоћника директора.

Родитељи приликом уписа детета у школу не доносе ниједан документ у папирном облику. Школа по службеној дужности, електронским путем, прибавља податке из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта, здравственог информационог система, као и податак о похађању припремног предшколског програма (посредством ЈОБ-а). Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ донесе у школу.

Добродошли!

Заказивање термина и упис деце у први разред - школска 2022/2023. година

Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу настоји да се из године у годину родитељима/другим законским заступницима ученика олакшају активности у вези са уписом деце у школу.

И ове године ће родитељима од 21. марта до З. маја 2022. године бити доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у основној школи.

Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, већ се одлучи да позове школу (бр. тел. 031/811-176), овлашћено лице је у обавези да у име родитеља термин за тестирање детета закаже кроз апликацију.

Упис ученика у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1. априла до 31. маја 2022. године. Истог дана ће педагог или психолог извршити тестирање ученика.

Родитељи приликом уписа детета у школу не доносе ниједан документ у папирном облику — подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта, здравственог информационог система се прибављају по службеној дужности, електронски путем, као и податак о похађању припремног предшколског програма. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ донесе у школу. Такође, школе су у обавези да по службеној дужности прибаве потврде о обављеном обавезном предшколском програму.

За све додатне информације у вези са уписом деце у први разред стојимо на располагању.

Обавештење за родитеље будућих првака - школска 2021/2022. година

Поштовани родитељи будућих првака,

Ваше дете ускоро полази у први разред. То је један од најзначајнијих догађаја у животу сваке породице и веома је важно да имате праве информације о свему што вас очекује.

У први разред школске 2021/2022. године се уписују деца рођена од 1.3 2014. године до 28.2.2015. године.

Од 22.3.2021. године је омогућено да на порталу е-Управа електронским путем искажете интересовање за упис детета у одређену основну школу. Ова услуга омогућује родитељима да једним одласком у школу обаве све активности везане за упис детета у школу.

Потребно је да:

– Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs

– Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)

– Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:

– Извод из матичне књиге рођених

– Уверење о пребивалишту

– Уверење о похађању припремног предшколског програма

– Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.

Родитељима који преко услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ закажу термин, електронском поштом биће послата нотификација о датуму уписа у школу.

Уколико нисте из било ког разлога могли да закажете упис и тестирање преко портала еУправа, то можете урадити позивањем броја 061/1512909 радним даном од 8.00 до 12.00 часова или слањем мејла на адресу osplnastavnici@gmail.com . Неопходно је, том приликом,  да припремите ЈМБГ како би успешно заказали упис.

Упис деце у први разред основне школе, за школску 2021/2022. годину обавиће се од 01. априла до 31. маја 2021. године. Истог дана ће психолог или педагог извршити тестирање ученика.

Ученици имају могућност бесплатног коришћења продуженог боравка, где уз стручно вођство наставника имају могућност да, док чекају родитеље, израде домаће задатке, обнове градиво и баве се широком лепезом слободних активности у за то припремљеном простору, па ћете се приликом уписа и о томе изјаснити.

Такође, велика вредност наше школе је поклањање пажње индивидуалним карактеристикама ученика, евентуалној потреби за додатном образовном и развојном подршком и корективним радом. Тим састављен од психолога, педагога и логопеда је увек на располагању ученицима и родитељима и можете се, уколико имате било какву потребу, обратити и указати на врсту подршке која је потребна.

Уколико имате потребу за било каквим додатним информацијама, молим вас да се обратите на број телефона 031/811-176 или мејлом на адресу osplekovic@gmail.com .

Ваша школа и учитељи вас очекују.

http://ospetarlekovic.edu.rs/

https://www.facebook.com/ospetar.lekovic/

 

– Директор школе:

Драган Перишић

 

Информација за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ

И ове године родитељи/други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.

Потребно је да:

 • Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs
 • Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)
 • Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Уверење о пребивалишту
 • Уверење о похађању припремног предшколског програма
 • Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.

Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57 или директно у школу на 031/811-176.

 

Обавештење за родитеље будућих првака

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА

 Полазак у школу је важан догађај како за будуће прваке, тако и за њихове родитеље.

У складу са чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања у први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има шест и по, а највише седам и по година, тј. у школску 2019/2020. г. уписују се деца рођена од 1. марта 2012. г. до 28. фебруара 2013. г.

Уколико постоји интересовање родитеља, дете старости од шест до шест и по година уписује се превремено у први разред након провере спремности за полазак у школу. Проверу спремности детета врше психолог и педагог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

Упис деце у први разред основне школе, за школску 2019/2020. годину ће се обавити у времену од  1. априла 2019. до 31. маја 2019. Упис се врши радним данима у периоду од 8 до 14 часова у канцеларији секретара школе. Изузетно, за ученике које родитељи нису уписали у овом року (нпр. због боравка у иностранству, лечења и сл.) омогућен је упис до почетка нове школске године, односно до 1. септембра 2019. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на уписном подручју школе.

Школа може да упише и дете са уписног подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним и кадровским могућностима. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Потврда о извршеном здравственом прегледу детета;
 3. Доказ о пребивалишту родитеља;
 4. Уверење Предшколске установе о похађању предшколског програма.

Приликом уписа  секретар или административни радник заказују тестирање будућих првака код психолога или педагога.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду. Родитељи будућих првака могу приликом уписа показати интересовање за овај облик наставе.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је обезбедило нови софтвер који ће се користити за упис у први разред свих основних школа у Републици Србији почев од школске 2019/2020. године.

Министарство путем наведеног софтвера,  у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова обезбеђује да се документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике набављају електронским путем, у складу са Законом о електронској управи.

Сагласно наведеном, родитељи нису више у обавези да школи приликом уписа ученика достављају  документа у папирној форми, већ имају могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем.

Свим будућим ученицима и родитељима желимо топлу добродошлицу у нашу школу.

Упис у први разред...

Eвo још једног веома крупног скока за сваку породицу – поласка у први разред! Када сте кренули у предшколско (намерно кажем „кренули“, јер када дете креће у школу, то заиста значи да је цела породица у томе, не неминовно по ангажовању, већ по усредсређености на ова нова дешавања), које је сада део обавезног система образовања, по први пут сте као породица били суочени са званичним захтевима и проценама од стране неког другог, ширег система, овог пута – школског. И по први пут је дете имало обавезу да ради домаће задатке и редовно одлази у припремни програм. За родитеље који заштитнички став према свом детету имају некада чешће него што би требало, ово је значило да би ваљало устукнути пред ауторитетом ове нове установе, а за дете да се повинује томе да тај домаћи заиста јесте обавезан.

И након, надамо се успешно обављених активности у претходних годину дана, сада сте пред новим захтевима – ствари постају још озбиљније, али и узбудљивије.

Нећу вам рећи да не бринете. Нећу вам рећи ни све ће бити у реду. Ово сте вероватно већ чули од других, тако да бих овај простор да искористим на један други начин. Видите – ви заиста најбоље познајете своје дете или би тако барем требало да буде. Радити за његову добробит значи дозволити му да се развија у складу са својим интересовањима и способностима. Оно што је проблем јесте да та интересовања и способности некада нису у складу са нашим, па ми онда жмуримо за оно што они сами заиста јесу и колико заиста могу. Наравно да је наше дете наше тако јединствено злато и да би га ми тако радо (и да, понекад, тако оправдано) заштитили од свега, али то није реалност. Оно што се збива уместо тога је много различитих очекивања, притисака, прилагођавања, бављења стварима које понекад нису оно што волимо, али то јесте живот – они ће врло често морати да раде ствари које не воле, баш као и ми. Домаћи задатак из предмета који нам није близак јесте једна од тих ствари. Није баш да доприноси уживању, али развијању радних навика и одговорности свакако да.

Што се самог уписа тиче – он почиње од петак, 1. aприла. То значи да сте од тог дана у обавези да донесете документа неопходна за упис – извод из матичне књиге, потврду о пребивалишту, потврду од педијатра да дете јесте прошло кроз све лекарске пргледе и потврду да је уредно похађало предшколски припремни програм (што сам вртић издаје за сву децу касније, када се програм и заврши). ово важи за СВУ децу рођену од 1. марта 2009. г. до краја фебруара 2010. године.Уколико Ви сами сматрате да Ваше дете може кренути у школу, а у септембру ове године би имало мање од 6 и по година, о његовој зрелости се, осим психолога који га тестира, изјашњава и посебна Комисија коју, осим њега, чине и учитељ, педагог и педијатар детета.

Жељама родитеља да се полазак одложи, се већ неколико година уназад не излази у сусрет, одн. чињеница да дете није социјално и емоционално зрело да крене у школу није оправдан разлог да се оно и не крене. У међувремену, док не чујете мишљење педагошко-психолошке службе, под условом да сте објективни, можете и сами да размишљате о томе да ли оно у том смислу јесте зрело, одн., да ли у већој мери контролише своје емоције; да ли је толерантно на фрустрацију; да ли уме да одлаже своје задљства како би постигло циљ; да ли је способно је за договор са другима; да ли покушава да реши конфликте на социјално прихватљив начин; да ли воли да учествује у друштвеним играма и поштује њена правила и има осећање сигурности и самопоуздања.

Из перспективе нашег опште попустљивог начина васпитања, ови захтеви и мени изгледају претерано, посебно ако се сетим тога да највећи број родитеља на тестирању каже да дете баш и нема нека задужења, тј. само да распреми своју собу. Ако се и ви проналазите међу овим редовима, размислите да ли је то довољно и да ли оно може много више. И, још важније – зашто му дозвољавате да само то може да ради? Зар заиста верујете да није способно И ВАЖНО да више брине о домаћинству и да је сасвим у реду да понекада уместо вас уради неке ствари у кући. Нису они тако мали – овим ћете их научити да у животу сутра нико неће ствари обављати уместо њих.

Ако се сада вратимо на само тестирање – педагогу и психологу школе је на почетку битно да упознају само дете и виде колико је отворено за сарадњу, концентрисано и да се упознају са важним тачкама из његовог живота које могу бити важне за његово даље функционисање у групи и школи уопште. Постоје дивне књиге написане на ову тему, а оно што Вам ми предлажемо за овај тренутак јесте „Како припремити дете за полазак у школу“. Ипак, дете се не развија преко ноћи и не очекујте фантастичан успех у року од неколико дана. Треба много стрпљења да би се видели ефекти и рада и васпитања. Родитељи често имају преференције према једном или другом типу учитеља или доносе одлуке на основу прича других. Ми ћемо покушати да Вам у том смислу изађемо у сусрет, али ово није једини критеријум за формирање одељења. Постоје много важнији и Ваше дете ће добро учити у клими која је избалансирана, а радити и научити и од Вас, одн. зависно од тога колико Ви школи дајете значаја.

Психолог Марија Костандиновић