page-header

Угледни часови

Угледни час музичке културе

29. 5. 2024. године – На угледном часу у одељењу VII2 наставник музичке културе Милан Златковић демонстрирао је технику „Ружа – пупољак – трн“ којом се подстиче социјално и емоционално ангажовање ученика на часу, побољшава комуникација између ученика и наставника, а ученици мотивишу и постепено уводе у обраду наставних садржаја. Овај час је још једна од активности реализованих у оквиру акредитованог Еразмус + пројекта. Наставник је са колегама поделио знања која је стекао на семинару у Амстердаму.

Угледна активност из хемије - ``Структура атома``

Ученици четири одељења седмог разреда, са предметном наставницом Душицом Лучић, на часу хемије извели су угледну активност „Структура атома“.
Кроз демонстрацију својих модела структуре атома, потом преко фотографија, различитих презентација, па чак и јестивих модела, ученици су дочарали суштину атома.

Угледни час српског језика и књижевности

Угледни час српског језика и књижевности одржан је 2. 2. 2022. год. у одељењу VI2.

На часу је примењена метода „Откључај учионицу“, која обезбеђује да ученици кроз игру и сарадњу, решавајући логичке загонетке, усвајају нова, а утврђују стечена знања и повезују садржаје из различитих области. Час је организовала наставница Олгица Спасојевић, а присутни наставници су активно учествовали у часу, такмичећи се са ученицима у решавању загонетки.
Тимски огледни час „СРЕДЊЕВЕКОВНА КУЛТУРА“

Тимски огледни час „СРЕДЊЕВЕКОВНА КУЛТУРА“ одржан је 29.1.2020.године.

Наставници музичке и ликовне културе,веронауке и историје (Милан Златковић,Валерија Арсов, Саша Варагић) су заједно са ученицима  6. разреда показали како се међупредметно повезивање кроз пројектну наставу може   успешно и са лакоћом извести у школи. Час је био украшен средњевековном музиком која је пратила ученике у току представљања резултата пројекта: Образовање у средњем веку,Духовна и световна музика ,Архитектура,Проналасци…Час је завршен  песмом   „Scarborough Fair“     коју су надахнуто извели Ксенија и Милан Златковић !

Огледни час - ``Каљави коњ - интерактивни приказ књижевног дела``

Огледни час српског језика и ликовне културе одржан је 25. 12. 2019. год. у одељењу VI2. Ученици су кроз сараднички и истраживачки рад проучили дело „Каљави коњ“ Весне Алексић, а затим га представили на креативан и интерактиван начин. Час су реализовали наставници Олгица Спасојевић и Војислав Недељковић.

Огледни час - ``Мерење помичним кљунастим мерилом``
3. децембар 2018.

Одржан је огледни час уз тематско планирање у предметној настави (корелација, тимска настава) „Мерење помичним кљунастим мерилом“. Реализатори су професорке Љиљана Лучић и Драгана Миросавић из Техничке школе Пожега и наставнице техничког и информатичког образовања, Наталија Диковић и Данијела Василијевић. Припреме с овде и овде.

„Плаво и златно“, тимски угледни час

„Плаво и златно“, тимски угледни час поводом 600 година Манасије, одржан је 21.9.2018. у одељењима VI3 и VII6.  Реализовали су га наставници историје, музичке и ликовне културе, веронауке и српског језика: Татјана Илић, Ивона Даниловић, Валерија Арсов, Саша Варагић и Душица Додић. Ученице шестог разреда извеле су духовне песме: „Песма Мајке Ангелине“, „Манасија“ и „Ми смо деца Неба“. Ученик костимиран у зографа наносио је плаву боју на скицу „Светих ратника“ док су остали ученици износили о византијском фреско-сликарству и анализирали песму Васка Попе. Такође су објаснили значај Ресавске школе, смисао боја на фрескама, а посебно плаве и златне. У завршном делу часа организована је игра „Ресавска школа“.