page-header

Угледни часови

Угледни час српског језика и књижевности

Угледни час српског језика и књижевности одржан је 2. 2. 2022. год. у одељењу VI2.

На часу је примењена метода „Откључај учионицу“, која обезбеђује да ученици кроз игру и сарадњу, решавајући логичке загонетке, усвајају нова, а утврђују стечена знања и повезују садржаје из различитих области. Час је организовала наставница Олгица Спасојевић, а присутни наставници су активно учествовали у часу, такмичећи се са ученицима у решавању загонетки.
Тимски огледни час „СРЕДЊЕВЕКОВНА КУЛТУРА“

Тимски огледни час „СРЕДЊЕВЕКОВНА КУЛТУРА“ одржан је 29.1.2020.године.

Наставници музичке и ликовне културе,веронауке и историје (Милан Златковић,Валерија Арсов, Саша Варагић) су заједно са ученицима  6. разреда показали како се међупредметно повезивање кроз пројектну наставу може   успешно и са лакоћом извести у школи. Час је био украшен средњевековном музиком која је пратила ученике у току представљања резултата пројекта: Образовање у средњем веку,Духовна и световна музика ,Архитектура,Проналасци…Час је завршен  песмом   „Scarborough Fair“     коју су надахнуто извели Ксенија и Милан Златковић !

Огледни час - ``Каљави коњ - интерактивни приказ књижевног дела``

Огледни час српског језика и ликовне културе одржан је 25. 12. 2019. год. у одељењу VI2. Ученици су кроз сараднички и истраживачки рад проучили дело „Каљави коњ“ Весне Алексић, а затим га представили на креативан и интерактиван начин. Час су реализовали наставници Олгица Спасојевић и Војислав Недељковић.

Огледни час - ``Мерење помичним кљунастим мерилом``
3. децембар 2018.

Одржан је огледни час уз тематско планирање у предметној настави (корелација, тимска настава) „Мерење помичним кљунастим мерилом“. Реализатори су професорке Љиљана Лучић и Драгана Миросавић из Техничке школе Пожега и наставнице техничког и информатичког образовања, Наталија Диковић и Данијела Василијевић. Припреме с овде и овде.

„Плаво и златно“, тимски угледни час

„Плаво и златно“, тимски угледни час поводом 600 година Манасије, одржан је 21.9.2018. у одељењима VI3 и VII6.  Реализовали су га наставници историје, музичке и ликовне културе, веронауке и српског језика: Татјана Илић, Ивона Даниловић, Валерија Арсов, Саша Варагић и Душица Додић. Ученице шестог разреда извеле су духовне песме: „Песма Мајке Ангелине“, „Манасија“ и „Ми смо деца Неба“. Ученик костимиран у зографа наносио је плаву боју на скицу „Светих ратника“ док су остали ученици износили о византијском фреско-сликарству и анализирали песму Васка Попе. Такође су објаснили значај Ресавске школе, смисао боја на фрескама, а посебно плаве и златне. У завршном делу часа организована је игра „Ресавска школа“.