Додела ознака Европског пројекта Дигитална школа

Додела ознака Европског пројекта Дигитална школа (The Digital Schools Awards European programme) и радни састанак у вези са оснивањем Селфи академије дигиталних школа (Selfie – eng. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) – Београд, 28.3.2022. године

Наша школа је великим и посвећеним радом на пољу дигиталних технологија, као и укупним подизањем дигиталних компетенција ученика, запослених и установе у целини вреднована од Европске комисије као школа која је завредила све стандарде квалитета из следећих области:

– Руковођење

– Настава и учење

– Континуирани професионални развој

– Вредновање

– Сарадња и умрежавање

– Инфраструктура и опрема

– Дигитална компетенција ученика

– „Селфи“ самовредновање

и стекла звање „Школа ментор“, што представља велики успех у европским оквирима.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања са задовољством најављује успостављање Селфи академије дигиталних школа – онлајн заједнице европских школа из Ирске, Литваније, Србије и Шкотске у оквиру које постојеће Дигиталне школе (школе ментори) уз помоћ националних ментора деле искуства, препоруке и стручност са школама чланицама Селфи академије дигиталних школа (школе чланице).

Школе ментори препознате су и валидиране у оквиру Дигитална школа – европског пилот програма, док су школе чланице одабране на јавном позиву Завода.

Током наредних годину дана биће изграђен и процењен менторски процес као вид помоћи школама у промени и унапређењу њихове дигиталне праксе. Након преузимања и почетне анализе резултата Селфи самовредновања, школе чланице имаће прилику да се повежу са препознатим дигиталним школама, које ће бити њихови дигитални ментори. Школе ментори поставиће ресурсе на платформу Селфи академије дигиталних школа. Школе чланице користиће ове ресурсе уз подршку националних ментора и школа ментора, унапређујући одабране Селфи области: Руковођење, Инфраструктуру и опрему, Континуирани професионални развој, Наставу и учење, Вредновање и Дигитална компетенција ученика.