Обавештење за родитеље будућих првака

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА

Полазак у школу је важан догађај како за будуће прваке, тако и за њихове родитеље.

У складу са чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања у први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има шест и по, а највише седам и по година, тј. у школску 2019/2020. г. уписују се деца рођена од 1. марта 2012. г. до 28. фебруара 2013. г.

Уколико постоји интересовање родитеља, дете старости од шест до шест и по година уписује се превремено у први разред након провере спремности за полазак у школу. Проверу спремности детета врше психолог и педагог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

Упис деце у први разред основне школе, за школску 2019/2020. годину ће се обавити у времену од  1. априла 2019. до 31. маја 2019. Упис се врши радним данима у периоду од 8 до 14 часова у канцеларији секретара школе. Изузетно, за ученике које родитељи нису уписали у овом року (нпр. због боравка у иностранству, лечења и сл.) омогућен је упис до почетка нове школске године, односно до 1. септембра 2019. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на уписном подручју школе.

Школа може да упише и дете са уписног подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним и кадровским могућностима. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

  1. Извод из матичне књиге рођених;
  2. Потврда о извршеном здравственом прегледу детета;
  3. Доказ о пребивалишту родитеља;
  4. Уверење Предшколске установе о похађању предшколског програма.

Приликом уписа  секретар или административни радник заказују тестирање будућих првака код психолога или педагога.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду. Родитељи будућих првака могу приликом уписа показати интересовање за овај облик наставе.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је обезбедило нови софтвер који ће се користити за упис у први разред свих основних школа у Републици Србији почев од школске 2019/2020. године.

Министарство путем наведеног софтвера,  у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова обезбеђује да се документа попут Извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученике набављају електронским путем, у складу са Законом о електронској управи.

Сагласно наведеном, родитељи нису више у обавези да школи приликом уписа ученика достављају  документа у папирној форми, већ имају могућност да поднесу захтев да школа у њихово име наведена документа прибави електронским путем.

Свим будућим ученицима и родитељима желимо топлу добродошлицу у нашу школу.