Ознака квалитета за пројекат међународне сарадње

Међународни Етвининг пројекат у коме су наши ученици током школске 2019/2020. године сарађивали са својим вршњацима из Француске, Италије, Шпаније и Норвешке награђен је Националном ознаком квалитета, чиме је стекао услов за добијање и Европске ознаке квалитета.

   Ознаке квалитета додељују Националне службе земаља учесница као потврду да је пројекат задовољио високе критеријуме који подразумевају активно учешће ученика, развијање кључних компетенција (комуникацијских, сарадничких, дигиталних и језичких вештина), као и продукте који се могу употребити као материјал за даље учење.
   У овом пројекту учествовали су ученици шестог, седмог и осмог разреда са наставницама Олгицом Спасојевић и Јеленом Алексић. Ток пројекта, преглед активности и продукти сарадње ученика могу се видети на следећој страници: https://sway.office.com/GRjj7FzBR14VzxS7?ref=Link