ПОЧЕТАК НАСТАВЕ У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Друго полугодиште почиње у понедељак 18.1.2021. године.

Ученици млађих разреда матичне школе наставу похађају у две смене тако да се свако одељење дели у две групе као у првом полугодишту, 1. и 3. разред пре подне, а 2. и 4. поподне, и то прво долази „Б“ група (четири часа), а потом „А“  (три часа)Настава у првој смени почиње у 7.00 часова, а у другој у 12.30 часова.

Ученици старијих разреда похађају наставу у преподневној смени са почетком наставе у 7:00 часова, по комбинованом моделу, тако да група „Б“ прве седмице наставу похађа у понедељак, среду и петак, а група „А“ у уторак и четвртак, док у осталим данима похађају наставу на даљину.

Настава у издвојеним одељењима одвија се према распореду рада који је важио у првом полугодишту и та одељења се не деле на групе, односно ученици наставу похађају свакодневно.