Резултати Еразмус+ пројекта "Да се свако уклопи лако"

Еразмус+ пројекат „Fit to Belong“ или „Да се свако уклопи лако“ завршава се 31. децембра 2022. године. Заједно са партнерима из осам европских земаља наши наставници су радили на развијању стратегија за превенцију усамљености, искључивања, дискриминације и изградње инклузивног окружења у школској заједници. Као резултати међународне сарадње објављена су два приручника за наставнике и стручне сараднике. Ови приручници садрже препоруке и примере активности за рад са ученицима како би се побољшали вршњачки односи, подстакла осећања припадности школској заједници и смањили ризици од појаве дискриминације, одбачености и усамљености.
Ток активности и резултати пројекта представљени су на презентацији одржаној 27. децембра 2022. године. Презентацији су присуствовали представници више школа из Пожеге и суседних градова, као и представници других важних институција (Центра за социјални рад, Полиције, невладиних организација).
Приручнике у електронском облику можете преузети са школског сајта.