Стручна помоћ

ОШ „Петар Лековић“ омогућује својим ученицима и њиховим родитељима у условима ванредног стања и прекида редовне наставе онлајн стручну помоћ:

– психолога
– педагога и
– логопеда

Обратите се на мејл адресу стручне службе:

pepsi.ospl@gmail.com