Заказивање термина и упис деце у први разред

Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу настоји да се из године у годину родитељима/другим законским заступницима ученика олакшају активности у вези са уписом деце у школу.

И ове године ће родитељима од 21. марта до З. маја 2022. године бити доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у основној школи.

Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, већ се одлучи да позове школу (бр. тел. 031/811-176), овлашћено лице је у обавези да у име родитеља термин за тестирање детета закаже кроз апликацију.

Упис ученика у први разред основне школе, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1. априла до 31. маја 2022. године. Истог дана ће педагог или психолог извршити тестирање ученика.

Родитељи приликом уписа детета у школу не доносе ниједан документ у папирном облику — подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта, здравственог информационог система се прибављају по службеној дужности, електронски путем, као и податак о похађању припремног предшколског програма. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ донесе у школу. Такође, школе су у обавези да по службеној дужности прибаве потврде о обављеном обавезном предшколском програму.

За све додатне информације у вези са уписом деце у први разред стојимо на располагању.