Завршни испит – обавештење за ученике осмог разреда

Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног образовања и васпитања. Завршни испит се полаже у јунском року:

– среда 23.6.2021. године – матерњи језик (српски језик), од 9.00 до 11.00 часова

– четвртак 24.6.2021. године – математика, од 9.00 до 11.00 часова

– петак 25.6.2021. године – комбиновани тест (биологија, географија, историја, физика и хемија), од 9.00 до 11.00 часова

Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте процедуре као у јунском року.

Сви ученици завршни испит полажу у учионици, с тим да у учионици полаже највише 12 ученика.

Испред учионице у којем се полаже испит одређује се место на које ученици одлажу личне ствари које не смеју користити на испиту.

Током сва три дана полагања завршног испита, одељењске старешине проверавају присуство свих ученика из одељења, испред школе или другог простора у којем се полаже испит, 60 минута пре почетка испита, подсећају их на распоред просторија, врше поделу ђачких књижица (и образац 41, Примерак за ученике) и сав потребан прибор.

Ученици се распоређују у клупе које су обележене редним бројевима, тако да број клупе одговара редном броју ученика на Јединственом списку ученика из њихове школе.

Сви ученици су распоређени у учионице у којима полажу завршни испит најкасније до 8.30 часова.

Испит почиње тачно у 9.00 часова, пошто су сви ученици уписали потребне податке на обрасцима за идентификацију и добили потребна упутства и тестове.

Уколико ученик закасни, односно дође на полагање завршног испита најкасније до 09:30 сати на дан израде теста, по одобрењу предсеника школске комисије – директора школе, може да приступи полагању завршног испита без продужетка рока за завршетак израде теста. Процедура дежурних наставника за тог ученика мора бити спроведена, као и за остале. Време споменутих процедура улази у време израде теста.

Ученик или родитељ, односно други законски заступник, има право на увид у тест. Увид може да оствари електронским путем након прегледа тестова на Порталу Моја средња школа:

(https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/),

помоћу корисничког имена и лозинке. Одштампано корисничко име и лозинка којом ученик приступа сајту на коме ће бити објављени резултати, налази се на идентификационом обрасцу – примерак за ученика који је ученик добио приликом предаје теста, по завршетку рада дежурном наставнику (омотница теста).

Свим ученицима осмог разреда желимо да без треме, уз одговарајућу концентрацију, приступе завршном испиту и самим тиме постигну што бољи резултат. Срећно!

 

– Директор школе:

Драган Перишић