Извештај о остварености Годишњег плана рада школе за школску 2019-2020. годину